Pénzügyi függvények - második rész

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Pénzügyi lehetőséget.


Vissza a pénzügyi függvények első részéhez

Pénzügyi függvények - harmadik rész

CUMIPMT_ADD

Az időszakra vonatkozó felhalmozott kamatot számolja ki.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

CUMIPMT_ADD(kamatláb; időszakok_száma; jelenérték; kezdő_időszak; utolsó_időszak; típus)

A kamatláb az összes időszakra vonatkozó kamatláb.

Az időszakok_száma a fizetési időszakok összes száma. A kamatlábnak, illetve az időszakok számának ugyanazon egységre kell vonatkoznia, tehát mindkettőt havi vagy éves szinten kell kiszámítani.

A jelenérték az aktuális érték.

A kezdő_időszak a számítás során az első kifizetési időszak.

Az utolsó_időszak a számítás során az utolsó kifizetési időszak.

A típus azt adja meg, hogy a kifizetés az időszakok elején (típus = 0) vagy a végén (típus = 1) történik-e.

Példa

A következő jelzálogkölcsönt kapja egy házra:

Kamat: 9,00 százalék évenként (9% / 12 = 0,0075), időtartam: 30 év (kifizetési időszakok = 30 * 12 = 360), jövőérték: 125000 pénzegység.

Mennyit kamatot fizet a jelzálogkölcsön második évében (tehát a 13. és 24. időszak között)?

A =CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) képlet eredménye -11135,23.

Mennyi kamatot fizet az első hónapban?

A =CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) képlet eredménye -937,50.

CUMPRINC_ADD

Kiszámítja egy kölcsön egy időszakra eső halmozott törlesztési értékét.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

CUMPRINC_ADD(kamatláb; időszakok_száma; jelenérték; kezdő_időszak; utolsó_időszak; típus)

A kamatláb az összes időszakra vonatkozó kamatláb.

Az időszakok_száma a fizetési időszakok összes száma. A kamatlábnak, illetve az időszakok számának ugyanazon egységre kell vonatkoznia, tehát mindkettőt havi vagy éves szinten kell kiszámítani.

A jelenérték az aktuális érték.

A kezdő_időszak a számítás során az első kifizetési időszak.

Az utolsó_időszak a számítás során az utolsó kifizetési időszak.

A típus azt adja meg, hogy a kifizetés az időszakok elején (típus = 0) vagy a végén (típus = 1) történik-e.

Példa

A következő jelzálogkölcsönt kapja egy házra:

Kamat: 9,00 százalék évenként (9% / 12 = 0,0075), időtartam: 30 év (kifizetési időszakok = 30 * 12 = 360), nettó jelenérték: 125000 pénzegység.

Mennyit fizet vissza a jelzálogkölcsön második évében (tehát a 13. és 24. időszak között)?

A =CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) képlet eredménye -934,1071.

Az első hónapban a következő összeget fizeti ki:

A =CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) képlet eredménye -68,27827.

DOLLARDE

Átvált egy tizedes törtként megadott értéket tizedes számmá.

Szintaxis

DOLLARDE(tört_érték; tört_nevező)

A tört_érték egy tizedes törtként megadott szám.

A tört_nevező egy egész szám, amelyet a tizedes tört nevezőjeként használ.

Példa

A =DOLLARDE(1,02;16) jelentése 1 és 2/16. Az eredmény 1,125.

A =DOLLARDE(1,1;8) jelentése 1 és 1/8. Az eredmény 1,125.

DOLLARFR

Átvált egy tizedes számként megadott értéket vegyes tizedes törtté.

Szintaxis

DOLLARFR(tizedes_tört; tört_nevező)

A tizedes_tört egy decimális szám.

A tört_nevező egy egész szám, amelyet a tizedes tört nevezőjeként használ.

Példa

A =DOLLARFR(1,125;16) tizenhatodokra konvertál. Az eredmény 1,02, azaz 1 egész 2/16-od.

A =DOLLARFR(1,125;8) nyolcadokra konvertál. Az eredmény 1,1, azaz 1 egész 1/8-ad.

KAMATÉRZ.PER

Kiszámolja, hogy a befektetés hány periódus alatt éri el a kívánt értéket.

Szintaxis

KAMATÉRZ.PER(kamatláb; jelenérték; jövőérték)

A kamatláb konstans. A kamatlábat a teljes időtartamra (futamidő) kívánja meghatározni. Az időszakos kamatláb a kamatláb és a kiszámított időtartam hányadosaként kerül meghatározásra. A részlet belső rátáját kamatláb/12 formában kell megadni.

A jelenérték a jelenlegi érték. A készpénzérték a készpénzletét vagy a természetbeni juttatás aktuális készpénzértéke. Letétértékként pozitív értéket kell megadni. A letétérték nem lehet 0, illetve <0

A jövőérték a várt érték. A jövőérték határozza meg a letét kívánt (jövőbeni) értékét.

Példa

Ha a kamatláb 4,75%, a készpénzérték 25 000 pénzegység, a jövőérték 1 000 000 pénzegység, akkor eredményül a függvény 79,49 fizetési időszakot ad. Az időszakos fizetés a jövőérték, illetve az időtartam eredményül kapott hányadosa, jelen esetben 1000000/79,49=12850,20.

LCSA

Kiszámítja a vagyontárgy egyenletes értékcsökkenését egyetlen időszakra vonatkoztatva. Az értékcsökkenés mértéke konstans az értékcsökkenés időszaka alatt.

Szintaxis

LCSA(költség; maradványérték; leírási_idő)

A költség az eszköz kezdeti ára.

A maradványérték az eszköz értéke az értékcsökkenés végén.

A leírási_idő az értékcsökkenési időtartam, amely meghatározza a vagyontárgy értékcsökkenési időszakainak számát.

Példa

Egy eredetileg 50000 pénzegység értékű irodai eszközre kívánja a 7 év alatt bekövetkező értékcsökkenést meghatározni. Az értékcsökkenés végén az érték legyen 3500 pénzegység.

Az =LCSA(50000;3,500;84) = 553,57 pénzegység. Az irodai eszköz időszakos havi értékcsökkenése 553,57 pénzegység.

MDURATION

Kiszámítja egy rögzített kamatozású értékpapír Macauley-féle módosított időtartamát években kifejezve.

Szintaxis

MDURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A kamatláb az éves névleges kamatláb (szelvény kamatlába).

A hozam az értékpapír éves hozama.

A gyakoriság a kamatfizetések száma évente (1, 2 vagy 4).

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Az értékpapír vásárlási dátuma: 2001. január 1., az esedékesség dátuma 2006. január 1., a névleges kamatláb 8%, a hozam 9,0%. A kamatot félévente fizeti (a gyakoriság 2). A kamatot naponta számolják (alap 3), milyen hosszú a módosított időtartam?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3) returns 4.02 years.

MEGTÉRÜLÉS

Kiszámítja egy befektetéssorozat módosított belső megtérülési rátáját.

Szintaxis

MEGTÉRÜLÉS(értékek; hitelkamat; újrabefektetési_ráta)

Az értékek az a tömb- vagy cellahivatkozás, amelynek tartalma a befizetéseket tartalmazza.

A hitelkamat a befektetés kamatlába (a tömb negatív értékei)

Az újrabefektetési_ráta az újrabefektetés kamatlába (a tömb pozitív értékei)

Példa

Ha a cellák tartalma A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, és A4 = 8 és a befektetési érték 0,5, az újrabefektetési érték 0,1, akkor az eredmény 94,16%.

NMÉ

Kiszámítja egy periodikus pénzforgalom sorozatán és a leszámítolási kamatlábon alapuló befektetés nettó jelenértékét.

Ha a kifizetések rendszertelen időközönként történnek, akkor használja az XNPVfüggvényt.

Szintaxis

NMÉ(kamatláb; Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]])

A kamatláb egy időtartam leszámítolási kamatlába.

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

What is the net present value of periodic payments of 10, 20 and 30 currency units with a discount rate of 8.75%. At time zero the costs were paid as -40 currency units.

Az =NMÉ(8,75%;10;20;30) = 49,43 pénzegység. A nettó jelenérték a visszaadott érték, mínusz a 40 pénzegységnyi kezdő költség, tehát 9,43 pénzegység.

NOMINAL_ADD

Az éves névleges kamatlábat számítja ki az érvényes kamatláb és az évenkénti kamatfizetések száma alapján.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

NOMINAL_ADD(effektív_kamatláb; időszakok_száma)

Az effektív_kamatláb az éves effektív kamatláb.

Az időszakok_száma a kamatkifizetések évenkénti időszakainak száma.

Példa

Mennyi a névleges kamatláb, ha az effektív kamatláb 5,3543% és a fizetés negyedévenként történik?

A =NOMINAL_ADD(5,3543%;4) képlet eredménye 0,0525 vagy 5,25%.

NÉVLEGES

Kiszámolja az éves névleges kamatlábat az effektív kamatláb és az évenkénti kamatperiódusok száma alapján.

Szintaxis

NÉVLEGES(effektív_kamatláb; időszakok_száma)

Az effektív_kamatláb az effektív kamatláb.

Az időszakok_száma a kamatkifizetések évenkénti időszakainak száma.

Példa

Mennyi a névleges kamatláb éves szinten, ha az effektív kamatláb 13,5%, és tizenkét kifizetés történik évente?

A =NÉVLEGES(13,5%;12) = 12,73%. Az éves névleges kamatláb 12,73%.

PRICE

Kiszámítja egy rögzített kamatozású értékpapír piaci értékét 100 pénzegység névértékével, mint egy előre jelzett hozam függvénye.

Szintaxis

PRICE(Settlement; Maturity; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A kamatláb az évi nominális kamatláb (szelvény kamatlába)

A hozam az értékpapír éves hozama.

A visszaváltás az értékpapír visszaváltási értéke 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

A gyakoriság a kamatfizetések száma évente (1, 2 vagy 4).

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Egy értékpapírt 1999. február 15-én vásárol, az esedékesség dátuma 2007. november 15-e. A névleges kamatláb 5,75%. A hozam 6,5%. A visszaváltási érték 100 pénzegység. A kamat félévente kerül kifizetésre (a gyakoriság 2). Az alap 0 melletti számítás mellett az ár:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) returns 95.04287.

PRICEDISC

Egy nem kamatozó értékpapír 100 pénzegységre eső árát számítja ki.

Szintaxis

PRICEDISC(Settlement; Maturity; Discount; Redemption [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A leszámítolás egy értékpapír leárazása százalékban megadva.

A visszaváltás az értékpapír visszaváltási értéke 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Egy értékpapírt 1999. február 15-én vásárolt; az esedékesség dátuma 1999. március 1. A leszámítolás 5,25%. A visszaváltási érték 100 pénzegység. Az alap 0 értéke melletti számításkor az ár:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0.0525; 100; 2) returns 99.79583.

PRICEMAT

Egy lejáratkor kamatot fizető értékpapír névértékének 100 pénzegységre eső árát számítja ki.

Szintaxis

PRICEMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Yield [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A kibocsátás az értékpapír kibocsátásának dátuma.

A kamatláb az értékpapír kamatlába a kiadás napján.

A hozam az értékpapír éves hozama.

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Kifizetés dátuma: 1999. február 15., esedékesség dátuma: 1999. április 13., kibocsátás dátuma: 1998. november 11., kamatláb: 6,1 százalék, hozam: 6,1 százalék, alap: 30/360 = 0.

Az árat a következőképpen számíthatja ki:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0.061; 0.061;0) returns 99.98449888.

PRÉSZLET

Egy hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki egy adott időszakra, adott nagyságú állandó törlesztőrészletek és állandó kamatláb mellett.

Szintaxis

PPMT(Rate; Period; NPer; PV [ ; FV [ ; Type ] ])

A kamatláb az időszakos kamatláb.

Az időszak az amortizációs időszak. Az időszak=1 az első, illetve az időszak=időszakok_száma az utolsó időszak esetében.

Az időszakok_száma a kifizetési időszakok összesített száma, ahol járadék fizetése történik.

A jelenérték a kifizetési folyamat során az aktuális érték.

A jövőérték (opcionális) a kívánt (jövőbeli) érték.

A típus (opcionális) meghatározza az esedékesség dátumát. A típus 1 az időszak elején esedékes fizetések, illetve 0 az időszak végén esedékes fizetések esetén.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

Milyen magas az időszakos havi törlesztőrészlet, ha az éves kamatláb 8,75% egy 3 éves időszak alatt? A pénzérték 5000 pénzegység, amely az időszak elején kerül befizetésre. A jövőérték 8000 pénzegység.

A =PRÉSZLET(8,75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350,99 pénzegység.

RÉSZLET

A kölcsönre vonatkozó törlesztési összeget számítja ki állandó kamatláb esetén.

Szintaxis

PMT(Rate; NPer; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

A kamatláb az időszakos kamatláb.

Az időszakok_száma a kifizetési időszakok összesített száma, ahol járadék fizetése történik.

A jelenérték a kifizetések jelenértéke.

A jövőérték (opcionális): A kívánt érték (jövőbeli érték), amelyet a periodikus kifizetések végén szeretne elérni.

A típus (opcionális): a törlesztőrészletek esedékességének dátuma. A típus=1 az egyes időszakok elején, típus=0 az egyes időszakok végén.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

Példa

Milyen magasak az időszakos fizetések, ha az éves kamatláb 1,99%, a fizetési idő 3 év, a készpénzérték pedig 25 000 pénzegység? A 36 fizetési időszak 36 hónapra esik, a fizetési időszakra eső kamatláb pedig 1,99%/12.

A =RÉSZLET(1,99%/12;36;25000) = -715,96 pénzegység. Tehát a havi időszakos fizetés 715,96 pénzegység.

TBILLEQ

Kiszámítja a kincstárjegy éves hozamát. A kincstárjegy a kifizetési napon kerül megvásárlásra, majd teljes névértéken eladásra kerül az esedékesség napján, még ugyanazon évben. A leszámítolás levonásra kerül a vásárlási árból.

Szintaxis

TBILLEQ(kifizetés; esedékesség; leszámítolás;)

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A leszámítolás az értékpapír beszerzési árának diszkont rátája (leszámítolási százaléka)

Példa

Kifizetés napja: 1999. március 31.,az esedékesség napja 1999. június 1., a leszámítolás 9,14 százalék.

A kincstárjegyen szerzett hasznot, ami összhangban van az értékpapírral a következőképpen számíthatja ki:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.0914) returns 0.094151 or 9.4151 per cent.

TBILLPRICE

Egy kincstárjegy 100 pénzegységre eső árát számítja ki.

Szintaxis

TBILLPRICE(kifizetés; esedékesség; leszámítolás;)

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A leszámítolás az értékpapír beszerzési árának diszkont rátája (leszámítolási százaléka).

Példa

Kifizetés dátuma: 1999. március 31., esedékesség dátuma: 1999. június 1., leszámítolás: 9%.

A kincstárjegy árát a következőképpen számíthatja ki:

A =TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,09) eredménye 98,45.

TBILLYIELD

Kiszámítja egy kincstárjegy hozamát.

Szintaxis

TBILLYIELD(kifizetés; esedékesség; érték;)

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

Az érték a kincstárjegy ára (vásárlási ára) 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

Példa

Kifizetés napja: 1999. március 31., esedékesség napja: 1999. június 1., ár: 98,45 pénzegység.

A kincstárjegy hozamát a következőképpen számíthatja ki:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98.45) returns 0.091417 or 9.1417 per cent.

YIELD

Kiszámítja egy értékpapír hozamát.

Szintaxis

YIELD(Settlement; Maturity; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A kamatláb az éves kamatláb.

Az érték az értékpapír ára (vásárlási ára) 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

A visszaváltás az értékpapír visszaváltási értéke 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

A gyakoriság a kamatfizetések száma évente (1, 2 vagy 4).

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Az értékpapír vásárlási dátuma 1999. február 15. Az esedékesség dátuma 2007. november 15. Az érték 95,04287 pénzegység 100 pénzegységre vetítve, a visszaváltás 100 pénzegységnyi. A kamatot félévente fizeti (a gyakoriság 2) és az alap 0. Milyen magas a hozam?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575 ;95.04287; 100; 2; 0) returns 0.065 or 6.50 per cent.

YIELDDISC

Kiszámítja egy nem kamatozó értékpapír éves hozamát.

Szintaxis

YIELDDISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

Az érték az értékpapír ára (vásárlási ára) 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

A visszaváltás az értékpapír visszaváltási értéke 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Egy nem kamatozó értékpapír vásárlási dátuma 1999. február 15. Az esedékesség 1999. március 1. Az ár 99,795 pénzegység 100 pénzegységre vetítve, a visszaváltás 100 pénzegység. Az alap 2. Milyen magas a hozam?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99.795; 100; 2) returns 0.052823 or 5.2823 per cent.

YIELDMAT

Kiszámítja egy, a lejáratkor kamatot fizető értékpapír éves hozamát.

Szintaxis

YIELDMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price [; Basis])

A kifizetés az értékpapír vásárlásának dátuma.

Az esedékesség az értékpapír esedékességének (lejáratának) dátuma.

A kibocsátás az értékpapír kibocsátásának dátuma.

A kamatláb az értékpapír kamatlába a kiadás napján.

Az érték az értékpapír ára (vásárlási ára) 100 egységnyi névértékre vonatkoztatva.

Az alap (elhagyható) az alábbi lehetőségek közül választható ki, és az év számításának módját határozza meg.

Alap

Számolás

0 vagy hiányzik

Amerikai módszer (NASD), 12 hónap, mindegyik 30 napos

1

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az évben levő napok pontos száma

2

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 360 napos

3

A hónapokban szereplő napok pontos száma, az év 365 napos

4

Európai módszer, 12 hónap, mindegyik 30 napos


Példa

Egy értékpapírt 1999. március 15-én vásárolt. 1999. november 3-ára esik az esedékesség. A kiadás dátuma 1998. november 8. A kamatláb 6,25%, az ár 100,0123 pénzegység. Az alap 0. Milyen magas a hozam?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0.0625; 100.0123; 0) returns 0.060954 or 6.0954 per cent.

ÖSSZES.KAMAT

Egy állandó kamatlábra alapozott befektetés halmozott kamatkifizetéseit (vagyis a teljes kamatát) számítja ki.

Szintaxis

ÖSSZES.KAMAT(kamatláb; időszakok_száma; jelenérték; kezdő_időszak; utolsó_időszak; típus)

A kamatláb az időszakos kamatláb.

Az időszakok_száma a kifizetési időszak és az időszakok száma összesen. Az időszakok száma lehet nem egész érték is.

A jelenérték a kifizetési folyamat során az aktuális érték.

A kezdő_időszak az első időszak.

Az utolsó_időszak az utolsó időszak.

A típus a kifizetés esedékességének dátuma minden egyes időszak elején vagy végén.

Példa

Milyen magasak a kamatkifizetések 5,5 %-os éves kamat, 2 éven keresztül tartó havi kifizetések, illetve 5000 pénzegység értékű jelenlegi készpénzérték esetén? Az első időszak a negyedik, az utolsó pedig a hatodik időszak. A fizetés az egyes időszakok elején esedékes.

Az =ÖSSZES.KAMAT(5,5%/12;24;5000;4;6;1) = -57,54 pénzegység. A negyedik és hatodik időszakok között esedékes kamatfizetések összege 57,54 pénzegység.

ÖSSZES.TŐKERÉSZ

Kiszámítja egy befektetés összes kamatrészét egy adott időszakra, állandó kamatszint mellett.

Szintaxis

ÖSSZES.TŐKERÉSZ(kamatláb; időszakok_száma; jelenérték; kezdő_időszak; utolsó_időszak; típus)

A kamatláb az időszakos kamatláb.

Az időszakok_száma a kifizetési időszak és az időszakok száma összesen. Az időszakok száma lehet nem egész érték is.

A jelenérték a kifizetési folyamat során az aktuális érték.

A kezdő_időszak az első időszak.

Az utolsó_időszak az utolsó időszak.

A típus a kifizetés esedékességének dátuma minden egyes időszak elején vagy végén.

Példa

Milyen összegű kifizetésekre kerül sor akkor, ha az éves kamatláb 5,5% 36 hónapon keresztül? A készpénzérték 15000 pénzegység. A kifizetési összegek a 10-18. időszak között kerülnek kiszámításra. Az esedékesség az időszak vége.

A ÖSSZES.TŐKERÉSZ=(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 pénzegység. A kifizetési összeg a 10–18. időszak között 3669,74 pénzegység.

Vissza a pénzügyi függvények első részéhez

Pénzügyi függvények - harmadik rész

Függvények kategória szerint

Támogasson minket!