Kiegészítő függvények; Műszaki függvények listája - második rész

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Kiegészítő lehetőséget.


IMCOS

Visszaadja egy komplex szám koszinuszát.

IMCOSH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszinuszát.

IMCOT

Visszaadja egy komplex szám kotangensét.

IMCSC

Visszaadja egy komplex szám koszekánsát.

IMCSCH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszekánsát.

IMSEC

Visszaadja egy komplex szám szekánsát.

IMSECH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szekánsát.

IMSIN

Visszaadja egy komplex szám szinuszát.

IMSINH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szinuszát.

IMTAN

Visszaadja egy komplex szám tangensét.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

COMPLEX

Az eredmény egy komplex szám, amelyet a valós és a képzetes együtthatóból állít elő.

Szintaxis

COMPLEX(valós szám; képzetes rész [; képzetes egység])

A valós szám a komplex szám valós része.

A képzetes rész a komplex szám képzetes része.

A képzetes egység két lehetőség közül az egyik lehet: „i” vagy „j”.

Példa

A =COMPLEX(3;4;"j") képlet eredménye a 3+4j érték.

FACTDOUBLE

Kiszámítja a szám dupla faktoriálisát.

Szintaxis

FACTDOUBLE(szám)

Kiszámítja a szám!!-t, azaz a szám dupla faktoriálisát, ahol a szám nagyobb vagy egyenlő, mint nulla.

Páros számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

2*4*6*8* ... *n

Páratlan számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

1*3*5*7* ... *n

A FACTDOUBLE(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Példa

A =FACTDOUBLE(5) eredménye 15.

A =FACTDOUBLE(6) eredménye 48.

A =FACTDOUBLE(0) eredménye 1.

IMABS

Az eredmény egy komplex szám abszolút értéke.

Szintaxis

IMABS("komplex_szám")

A komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMABS("5+12j") a 13 értéket adja vissza.

IMAGINARY

Az eredmény egy komplex szám képzetes együtthatója.

Szintaxis

IMAGINARY("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMAGINARY("4+3j") a 3 értéket adja vissza.

IMARGUMENT

Az eredmény egy komplex szám argumentuma (a fí szög).

Szintaxis

IMARGUMENT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMARGUMENT("3+4j") a 0,927295 értéket adja vissza.

IMCONJUGATE

Az eredmény a komplex szám komplex konjugáltja.

Szintaxis

IMCONJUGATE("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMCONJUGATE("1+j") az 1-j értéket adja vissza.

IMDIV

Az eredmény két komplex szám hányadosa.

Szintaxis

IMDIV("számláló"; "nevező")

A számláló és a nevező komplex számok, amelyeket „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMDIV("-238+240i";"10+24i") eredményül 5+12i értéket ad.

IMEXP

Az eredmény az e (a természetes logaritmus alapja) a komplex szám által meghatározott hatványon. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

IMEXP("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMEXP("1+j") eredményül 1,47+2,29j értéket ad (kerekítve).

IMLN

Az eredmény a komplex szám természetes logaritmusa. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

IMLN("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLN("1+j") eredményül 0,35+0,79j értéket ad (kerekítve).

IMLOG10

Az eredmény a komplex szám tízes alapú logaritmusa.

Szintaxis

IMLOG10("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLOG10("1+j") eredményül 0,15+0,34j értéket ad (kerekítve).

IMLOG2

Az eredmény egy komplex szám kettes alapú logaritmusa.

Szintaxis

IMLOG2("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMLOG2("1+j") eredményül 0,50+1,13j értéket ad (kerekítve).

IMPOWER

Az eredmény a komplex szám a szám hatványra emelve.

Szintaxis

IMPOWER("komplex_szám"; szám)

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

A szám a kitevő.

Példa

Az =IMPOWER("2+3i";2) a -5+12i értéket adja vissza.

IMPRODUCT

The result is the product of a set of complex numbers.

Szintaxis

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Példa

Az =IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") a 27+11j értéket adja vissza.

IMREAL

Az eredmény egy komplex szám valós együtthatója.

Szintaxis

IMREAL("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMREAL("1+3j") az 1 értéket adja vissza.

IMSQRT

Az eredmény egy komplex szám négyzetgyöke.

Szintaxis

IMSQRT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMSQRT("3+4i") a 2+1i értéket adja vissza.

IMSUB

Az eredmény két komplex szám különbsége.

Szintaxis

IMSUB("komplex_szám_1"; "komplex_szám_2")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Példa

Az =IMSUB("13+4j";"5+3j") eredményül 8+j értéket ad.

IMSUM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Szintaxis

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Példa

Az =IMSUM("13+4j";"5+3j") eredményül 18+7j értéket ad.

OCT2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Szintaxis

OCT2BIN(szám [; helyi_értékek])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =OCT2BIN("3";3) függvény a 011 számot adja eredményül.

OCT2DEC

The result is the number for the octal number string entered.

Szintaxis

OCT2DEC(szám)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Példa

A =OCT2DEC("144") függvény a 100-at adja eredményül.

OCT2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Szintaxis

OCT2HEX(szám [; helyi_értékek])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

Az =OCT2HEX("144";4) képlet eredménye 0064.

Támogasson minket!