Kiegészítő függvények; Műszaki függvények listája - második rész

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Kiegészítő lehetőséget.


IMCOS

Visszaadja egy komplex szám koszinuszát.

IMCOSH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszinuszát.

IMCOT

Visszaadja egy komplex szám kotangensét.

IMCSC

Visszaadja egy komplex szám koszekánsát.

IMCSCH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus koszekánsát.

IMSEC

Visszaadja egy komplex szám szekánsát.

IMSECH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szekánsát.

IMSIN

Visszaadja egy komplex szám szinuszát.

IMSINH

Visszaadja egy komplex szám hiperbolikus szinuszát.

IMTAN

Visszaadja egy komplex szám tangensét.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

COMPLEX

Az eredmény egy komplex szám, amelyet a valós és a képzetes együtthatóból állít elő.

Syntax

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

A valós szám a komplex szám valós része.

A képzetes rész a komplex szám képzetes része.

A képzetes egység két lehetőség közül az egyik lehet: „i” vagy „j”.

Example

A =COMPLEX(3;4;"j") képlet eredménye a 3+4j érték.

FACTDOUBLE

Kiszámítja a szám dupla faktoriálisát.

Syntax

FACTDOUBLE(szám)

Kiszámítja a szám!!-t, azaz a szám dupla faktoriálisát, ahol a szám nagyobb vagy egyenlő, mint nulla.

Páros számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

2*4*6*8* ... *n

Páratlan számokra a FACTDOUBLE(n) eredménye:

1*3*5*7* ... *n

A FACTDOUBLE(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Example

A =FACTDOUBLE(5) eredménye 15.

A =FACTDOUBLE(6) eredménye 48.

A =FACTDOUBLE(0) eredménye 1.

IMABS

Az eredmény egy komplex szám abszolút értéke.

Syntax

IMABS("komplex_szám")

A komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMABS("5+12j") a 13 értéket adja vissza.

IMAGINARY

Az eredmény egy komplex szám képzetes együtthatója.

Syntax

IMAGINARY("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMAGINARY("4+3j") a 3 értéket adja vissza.

IMARGUMENT

Az eredmény egy komplex szám argumentuma (a fí szög).

Syntax

IMARGUMENT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMARGUMENT("3+4j") a 0,927295 értéket adja vissza.

IMCONJUGATE

Az eredmény a komplex szám komplex konjugáltja.

Syntax

IMCONJUGATE("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMCONJUGATE("1+j") az 1-j értéket adja vissza.

IMDIV

Az eredmény két komplex szám hányadosa.

Syntax

IMDIV("számláló"; "nevező")

A számláló és a nevező komplex számok, amelyeket „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMDIV("-238+240i";"10+24i") eredményül 5+12i értéket ad.

IMEXP

Az eredmény az e (a természetes logaritmus alapja) a komplex szám által meghatározott hatványon. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Syntax

IMEXP("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMEXP("1+j") eredményül 1,47+2,29j értéket ad (kerekítve).

IMLN

Az eredmény a komplex szám természetes logaritmusa. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Syntax

IMLN("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMLN("1+j") eredményül 0,35+0,79j értéket ad (kerekítve).

IMLOG10

Az eredmény a komplex szám tízes alapú logaritmusa.

Syntax

IMLOG10("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMLOG10("1+j") eredményül 0,15+0,34j értéket ad (kerekítve).

IMLOG2

Az eredmény egy komplex szám kettes alapú logaritmusa.

Syntax

IMLOG2("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMLOG2("1+j") eredményül 0,50+1,13j értéket ad (kerekítve).

IMPOWER

Az eredmény a komplex szám a szám hatványra emelve.

Syntax

IMPOWER("komplex_szám"; szám)

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

A szám a kitevő.

Example

Az =IMPOWER("2+3i";2) a -5+12i értéket adja vissza.

IMPRODUCT

The result is the product of a set of complex numbers.

Syntax

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

Az =IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") a 27+11j értéket adja vissza.

IMREAL

Az eredmény egy komplex szám valós együtthatója.

Syntax

IMREAL("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMREAL("1+3j") az 1 értéket adja vissza.

IMSQRT

Az eredmény egy komplex szám négyzetgyöke.

Syntax

IMSQRT("komplex_szám")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMSQRT("3+4i") a 2+1i értéket adja vissza.

IMSUB

Az eredmény két komplex szám különbsége.

Syntax

IMSUB("komplex_szám_1"; "komplex_szám_2")

komplex_szám a komplex szám, amelyet „x+yi” vagy „x+yj” formában kell megadni.

Example

Az =IMSUB("13+4j";"5+3j") eredményül 8+j értéket ad.

IMSUM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Syntax

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Example

Az =IMSUM("13+4j";"5+3j") eredményül 18+7j értéket ad.

OCT2BIN

Az eredmény a megadott oktális szám bináris alakja.

Syntax

OCT2BIN(Number [; Places])

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Example

Az =OCT2BIN(3;3) képlet eredménye a 011 érték.

OCT2DEC

Az eredmény a megadott oktális szám decimális alakja.

Syntax

OCT2DEC(szám)

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

Example

Az =OCT2DEC(144) képlet eredménye a 100-as érték.

OCT2HEX

Az eredmény a megadott oktális szám hexadecimális alakja.

Syntax

OCT2HEX(Number [; Places])

A szám egy oktális szám. A szám legfeljebb 10 helyi értékből állhat. A legszignifikánsabb bit az előjelbit, az értéket a többi bit adja eredményül. Negatív számot kettes komplemens képzésével lehet beírni.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Example

Az =OCT2HEX(144;4) képlet eredménye 0064.

Támogasson minket!