Kiegészítő függvények; Műszaki függvények listája - első rész

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Kiegészítő lehetőséget.


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Szintaxis

BESSELI(X; N)

Az X az érték, amelyhez a függvény értékét kiszámolja.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Példa

=BESSELI(3.45, 4), értéke 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), értéke -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Szintaxis

BESSELJ(X; N)

Az X az érték, amelyhez a függvény értékét kiszámolja.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Példa

=BESSELJ(3.45, 4), értéke 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), értéke -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Szintaxis

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Példa

=BESSELK(3.45, 4), értéke 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Szintaxis

BESSELY(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Példa

=BESSELY(3.45, 4), értéke -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BIN2DEC

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

Szintaxis

BIN2DEC (szám)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Példa

A =BIN2DEC("1100100") függvény a 100-at adja eredményül.

BIN2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

Szintaxis

BIN2HEX(szám [; helyi_értékek])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

Példa

A =BIN2HEX("1100100";6) függvény a "000064" eredményt adja.

BIN2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

Szintaxis

BIN2OCT(szám [; helyi_értékek])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =BIN2OCT("1100100";4) függvény a "0144" eredményt adja.

DEC2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

Szintaxis

DEC2BIN(szám [; helyi_értékek])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2BIN(100;8) függvény a "01100100" értéket adja.

DEC2HEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

Szintaxis

DEC2HEX(szám [; helyi_értékek])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2HEX(100;4) függvény a "0064" értéket adja.

DEC2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

Szintaxis

DEC2OCT(szám [; helyi_értékek])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =DEC2OCT(100;4) függvény a 0144 értéket adja eredményül.

DELTA

Az eredmény IGAZ (1), ha a két szám, amely argumentumként van átadva, megegyezik, egyébként az eredmény HAMIS (0).

Szintaxis

DELTA(szám_1 [; szám_2])

Példa

A =DELTA(1;2) függvény 0-t ad eredményül.

ERF

Kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény értékeit.

Szintaxis

ERF(alsó_korlát [; felső_korlát])

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Példa

Az =ERF(0;1) függvény a 0,842701 értéket adja vissza.

ERFC

Az x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.

Szintaxis

ERFC(alsó_korlát)

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

Példa

Az =ERFC(1) függvény a 0,157299 értéket adja vissza eredményként.

GESTEP

Az eredmény 1, ha a szám nagyobb vagy egyenlő a küszöbnél.

Szintaxis

GESTEP(szám [; küszöb])

Példa

A =GESTEP(5;1) függvény 1-et ad eredményül.

HEX2BIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

Szintaxis

HEX2BIN(szám [; helyi_értékek])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =HEX2BIN("6a";8) függvény a 01101010 számot adja eredményül.

HEX2DEC

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

Szintaxis

HEX2DEC(szám)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Példa

A =HEX2DEC("6a") képlet eredménye 106.

HEX2OCT

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

Szintaxis

HEX2OCT(szám [; helyi_értékek])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

A helyi_értékek a kimenetként használt helyi értékek száma.

Példa

A =HEX2OCT("6a";4) függvény a 0152 számot adja eredményül.

HIBAF.PONTOS

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

Szintaxis

HIBAF.PONTOS(alsó_korlát)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Példa

A =HIBAF.PONTOS(1) függvény a 0,842701 értéket adja vissza.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS

Az x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.

Szintaxis

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS(alsó_korlát)

Az alsó_korlát az integrál alsó korlátja.

Példa

Az =HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS(1) eredménye 0,157299.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 4.3 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

Támogasson minket!