Kiegészítők programozása a LibreOffice Calc programban

warning

A Calc kiegészítőkkel való bővítésének az alábbiakban ismertetett módszere elavult. Az illesztőfelületek a továbbiakban is érvényesek és támogatottak azért, hogy biztosítsák a kompatibilitást a létező kiegészítőkkel, azonban az új kiegészítők programozásához tanácsos az új API-függvényeket használni.


LibreOffice Calc can be expanded by Add-Ins, which are external programming modules providing additional functions for working with spreadsheets. These are listed in the Function Wizard in the Add-In category. If you would like to program an Add-In yourself, you can learn here which functions must be exported by the so that the Add-In can be successfully attached.

LibreOffice searches the Add-in folder defined in the configuration for a suitable . To be recognized by LibreOffice, the must have certain properties, as explained in the following. This information allows you to program your own Add-In for Function Wizard of LibreOffice Calc.

A Kiegészítő fogalma

Minden egyes beépülő programkönyvtár számos függvényt kínál. Bizonyos függvények adminisztrációs célokat szolgálnak. A saját függvényeknek majdnem akármilyen nevet adhat. Ennek ellenére a paraméterek átadásánál be kell tartani pár szabályt. A pontos elnevezési, illetve hívási egyezmények platformfüggőek.

Functions of

Minimálisan a GetFunctionCount, illetve a GetFunctionData adminisztrációs függvényeknek létezniük kell. Ezek segítségével meghatározhatók a függvények, a paramétertípusok, illetve a visszatérési értékek. Visszatérési értékként a dupla pontosságú, illetve a karakterlánc típusok támogatottak. Paraméterként még a Dupla pontosságú tömb, Karakterlánc-tömb és Cellatömb cellaterület támogatott.

A paraméterek hivatkozások segítségével kerülnek átadásra. Ennek megfelelően az értékek módosítása alapvetően lehetséges. Ezt azonban a LibreOffice Calc nem támogatja, mivel a munkafüzeteken belül nem értelmezhető.

A programkönyvtárak futás közben újrabetölthetők, illetve tartalmuk - az adminisztrációs függvények segítségével - elemezhető. Minden egyes függvényre vonatkozóan rendelkezésre állnak a paraméterek típusára és számára, belső és külső függvényneveire, illetve az adminisztrációs számára vonatkozó információk.

A függvények egyidejűleg kerülnek meghívásra, eredményüket azonnal visszaadják. Valós idejű függvények (aszinkron függvények) használata is lehetséges, azonban ezek - összetettségük miatt - részletesen nem kerülnek leírásra.

Általános információ a felületről

Maximum 16 paramétere lehet egy olyan Kiegészítő függvénynek, amelyet a LibreOffice Calc programhoz csatol: egy ezek közül a függvény visszatérési értéke, és maximum 15 bemeneti paraméter.

Az adattípusok a következők lehetnek:

Adattípusok

Meghatározás

CALLTYPE

Windows rendszeren: FAR PASCAL (_far _pascal)

Egyéb: alapértelmezett (operációs rendszer által meghatározott alapértelmezett)

USHORT

2 bájtos előjel nélküli egész szám

DOUBLE

8 bájtos platformfüggő formátum

Paramtype

Platformfüggő, mint az int (egész) típus

PTR_DOUBLE =0 DOUBLE típusra mutató mutató

PTR_STRING =1 nullával végződő karakterláncra mutató mutató

PTR_DOUBLE_ARR =2 DOUBLE típusú tömbre mutató mutató

PTR_STRING_ARR =3 karaktertömbre mutató mutató.

PTR_CELL_ARR =4 cellatömbre mutató mutató

NONE =5


functions

Following you will find a description of those functions, which are called at the .

For all functions, the following applies:

void CALLTYPE fn(out, in1, in2, ...)

Kimenet: A kapott érték

Input: Any number of types (double&, char*, double*, char**, Cell area), where the Cell area is an array of types double array, string array, or cell array.

GetFunctionCount()

Eredményül a hivatkozási paraméter kezelési függvényein kívül található függvények számát adja. Minden függvény rendelkezik egy egyedi azonosító számmal 0 és nCount-1 között. Erre a számra a GetFunctionData és a GetParameterDescription függvénynek lesz szüksége később.

Szintaxis

void CALLTYPE GetFunctionCount(USHORT& nCount)

Paraméter

USHORT &nCount:

Output: Reference to a variable, which is supposed to contain the number of Add-In functions. For example: If the Add-In provides 5 functions for LibreOffice Calc, then nCount=5.

GetFunctionData()

Meghatározza egy Kiegészítő függvény összes fontos információját.

Szintaxis

void CALLTYPE GetFunctionData(USHORT& nNo, char* pFuncName, USHORT& nParamCount, Paramtype* peType, char* pInternalName)

Paraméter

USHORT& nNo:

Input: Function number between 0 and nCount-1, inclusively.

char* pFuncName:

Output: Function name as seen by the programmer, as it is named in the . This name does not determine the name used in the Function Wizard.

USHORT& nParamCount:

Output: Number of parameters in AddIn function. This number must be greater than 0, because there is always a result value; the maximum value is 16.

Paramtype* peType:

Output: Pointer to an array of exactly 16 variables of type Paramtype. The first nParamCount entries are filled with the suitable type of parameter.

char* pInternalName:

Output: Function name as seen by the user, as it appears in the Function Wizard. May contain umlauts.

A pFuncName és a pInternalName paraméterek karaktertömbök, amelyek 256-os méretűek a LibreOffice Calc programban.

GetParameterDescription()

A kiegészítő függvények, illetve azok paramétereinek rövid leírását adja. A függvény ezen kívül használható a Függvénytündér elemben található függvény-, illetve paraméterleírások megjelenítésére.

Szintaxis

void CALLTYPE GetParameterDescription(USHORT& nNo, USHORT& nParam, char* pName, char* pDesc)

Paraméter

USHORT& nNo:

Input: Number of the function in the library; between 0 and nCount-1.

USHORT& nParam:

Input: Indicates, for which parameter the description is provided; parameters start at 1. If nParam is 0, the description itself is supposed to be provided in pDesc; in this case, pName does not have any meaning.

char* pName:

Output: Takes up the parameter name or type, for example, the word "Number" or "String" or "Date", and so on. Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

char* pDesc:

Output: Takes up the description of the parameter, for example, "Value, at which the universe is to be calculated." Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

A pName és a pDesc karaktertömbök, amelyek a LibreOffice Calc programban 256 eleműek lehetnek. Ne feledje, hogy a Függvénytündérben rendelkezésre álló hely korlátozott, és a 256 karakter nem tölthető ki teljesen.

Cellaterületek

Az alábbi táblázatok azokról az adatstruktúrákról tartalmaznak információkat, amelyeket egy külső programmodulnak kell biztosítania ahhoz, hogy átadhassa a cellaterületeket. A LibreOffice Calc az adattípustól függően különbséget tesz három különböző tömb között.

Dupla pontosságú tömb

Paraméterként a Szám/Dupla pontosságú típusú értékeket tartalmazó cellaterületek adhatók át. A LibreOffice Calc programban a dupla pontosságú tömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Value

8 bájtos dupla pontosságú/lebegőpontos IEEE-változó

30

...

Következő elem


Karaktertömb

Olyan cellaterület, amely Szöveg adattípussal rendelkező értékeket tartalmaz, és karakterlánc-tömbként kerül átadásra. A LibreOffice Calc programban a karakterlánc-tömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Len

A következő karakterlánc hossza, beleértve a lezáró nulla bájtot. Ha a lezáró nulla bájttal együtt számított hossz páratlan értéket ad, akkor egy második nulla bájt is hozzáadásra kerül a karakterlánchoz annak érdekében, hogy az érték páros legyen. Ennek megfelelően a Len paraméter a ((StrLen+2)&~1) képlet segítségével kerül kiszámításra.

24

String

Karakterlánc 0-s lezáró bájttal

24+Len

...

Következő elem


Cellatömb

A cellatömbök segítségével hívhatók meg szöveget, illetve számokat tartalmazó cellaterületek. A LibreOffice Calc programban a cellatömbök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Eltolás

Név

Leírás

0

Col1

A cellaterület bal felső sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

2

Row1

A cellaterület bal felső sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

4

Tab1

A táblázat száma a cellaterület bal felső sarkában; a számozás 0-tól indul.

6

Col2

A cellaterület jobb alsó sarkában található oszlop száma; a számozás 0-tól indul.

8

Row2

A cellaterület jobb alsó sarkában található sor száma; a számozás 0-tól indul.

10

Tab2

A táblázat száma a cellaterület jobb alsó sarkában; a számozás 0-tól indul.

12

Count

A következő elemek száma. Az üres cellák nem számítanak, illetve nem kerülnek átadásra.

14

Col

Az elem oszlopszáma. A számozás 0-tól indul.

16

Sor

Az elem sorának száma; a számozás 0-tól indul.

18

Tab

Az elem táblázatszáma; a számozás 0-tól indul.

20

Error

Hibaszám, ahol a 0 érték a „nincs hiba”. Ha az elem egy cellaképletből származik, akkor az értéket a képlet határozza meg.

22

Type

A cella tartalmának típusa, 0 == Dupla, 1 == Karakterlánc

24

Value vagy Len

Ha type == 0: 8 bájtos dupla pontosságú/lebegőpontos IEEE-változó

Ha type == 1: A következő karakterlánc hossza, beleértve a lezáró nulla bájtot. Ha a lezáró nulla bájttal együtt számított hossz páratlan értéket ad, akkor egy második nulla bájt is hozzáadásra kerül a karakterlánchoz annak érdekében, hogy az érték páros legyen. Ennek megfelelően a Len paraméter a ((StrLen+2)&~1) képlet segítségével kerül kiszámításra.

26 ha type==1

String

Ha type == 1: Karakterlánc 0-s lezáró bájttal

32 vagy 26+Len

...

Következő elem


Támogasson minket!