Array Functions

Ez a kategória az adattömbökön, illetve mátrixokon ható függvényeket tartalmazza.

Mi az a tömb?

A tömb értékeket tartalmazó cellák kapcsolt tartománya a munkalapon. Egy négyzet alakú, 3 sort és 3 oszlopot tartalmazó tartomány egy 3x3-as tömb:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


A legkisebb lehetséges tömb az 1x2-es vagy a 2x1-es, amely két szomszédos cellát tartalmaz.

Mi az a tömbképlet?

Az olyan képleteket, amelyekben a cellatartományban található egyéni értékek kerülnek kiértékelésre, tömbképleteknek nevezik. A különbség a tömbképletek, illetve a többi képlet között, hogy a tömbképletek egyidejűleg több értéket kezelnek, míg a többi képlet csak egyet.

A tömbképlet nem csupán több érték feldolgozására képes, hanem eredményül is több értéket képes adni. A tömbképlet eredménye maga is tömb.

Ahhoz, hogy a fenti tömbben az egyes cellákban lévő értékeket megszorozza 10-zel, nem kell képletet alkalmaznia minden egyes cellára vagy értékre. Ehelyett csak egyetlen tömbképletet kell használnia. Válasszon ki egy 3 x 3 cellából álló tartományt a táblázat egy másik részén, és írja be a =10*A1:C3 képletet, és erősítse meg ezt a bejegyzést a + Shift + Enter billentyűkombinációval. Az eredmény egy 3x3-as tömb, amelyben a cellatartomány (A1:C3) egyes értékeit 10-zel szorozzuk meg.

A szorzáson kívül a hivatkozási tartományon (tömbön) más operátorokat is használhat. A LibreOffice Calc programban összeadhat (+), kivonhat (-), szorozhat (*), oszthat (/), használhat hatványozást (^), összefűzést (&), illetve összehasonlításokat végezhet (=, <>, <, >, <=, >=). Az operátorok használhatók a cellatartomány minden egyedi értékére. Ebben az esetben – ha tömbképlet került megadásra – az eredmény maga is tömbként kerül visszaadásra.

A tömbképletben levő összehasonlító operátorok az üres cellákat ugyanúgy kezelik, mint a normál képletek, azaz vagy nullaként, vagy üres karakterláncként. Ha például az A1 és A2 cellák üresek, akkor az {=A1:A2=""} és az {=A1:A2=0} tömbképletek eredményül egyaránt IGAZ értéket adnak egy 1 oszlopos és 2 soros cellatömbben.

Mikor érdemes használni tömbképleteket?

Tömbképleteket akkor érdemes használni, ha számításokat eltérő értékekkel kell megismételnie. Ha később a számítási módszer módosítása mellett dönt, akkor csupán a tömbképletet szükséges frissítenie. Tömbképlet felvételéhez jelölje ki a teljes tömbtartományt, majd módosítsa a tömbképletet a kívánt módon.

A tömbképletek ezen kívül tárterület-kímélő megoldást nyújtanak azon esetekre, amikor több értéket szükséges kiszámítani, hiszen nem rendelkeznek különösebb memóriaigénnyel. Ezen kívül a tömbök az összetett számítási műveletek végzése során létfontosságú eszköznek bizonyulnak, mivel segítségükkel a számítások során több cellatartományt is felhasználhat. A LibreOffice különböző matematikai műveleteket tartalmaz a tömbökkel végzett munkához, például az MSZORZAT függvényt két tömb összeszorzására vagy a SZORZATÖSSZEG függvényt két tömb skaláris szorzatának kiszámítására.

Tömbképletek használata a LibreOffice Calc programban

Implicit intersection of array formulas

Olyan „szokásos” képletet is létrehozhat, amelyben a hivatkozási tartomány (például paraméterek) tömbképletet jelöl. Ilyenkor az eredmények a hivatkozási tartomány, illetve a képletet tartalmazó sorok vagy oszlopok metszetéből kerülnek kiszámításra. Ha nem létezik metszet, illetve ha a metszettartomány több sorból vagy oszlopból áll, akkor az #ÉRTÉK! hibaüzenet jelenik meg. Az alapelvet a következő példa szemlélteti:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Tömbképletek létrehozása

Ha tömbképletet a Függvénytündér segítségével hoz létre, akkor az Adattömb jelölőnégyzetet minden egyes alkalommal meg kell jelölnie ahhoz, hogy az eredmények tömbformátumban kerüljenek visszaadásra. Ellenkező esetben csak a tömb bal felső cellájában található érték kerül kiszámításra, illetve visszaadásra.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift + + Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

note

A tömbhivatkozások kapcsos zárójelben jelennek meg a LibreOffice Calc programban. A kapcsos zárójelek kézi beírásával tömbképletek nem hozhatók létre.


warning

The cells in a results array are automatically protected against changes. However, you can edit, delete or copy the array formula by selecting the entire array cell range.


Helyi tömbkonstansok használata képletekben

A Calc támogatja a helyi mátrixokat/tömbkonstansokat a képletekben. Egy helyi tömb „{” és „}” jel közé van zárva. Az elemek mindegyike lehet szám (beleértve a negatív számokat is), logikai konstans (IGAZ, HAMIS) vagy karakterlánc. A nem konstans kifejezések nem használhatók. Megadhatók egy vagy több sorból, illetve egy vagy több oszlopból álló tömbök. Minden sornak, valamint minden oszlopnak is azonos számú elemből kell állnia.

Az oszlopelválasztó (a sorban lévő elemek elválasztója) és a sorelválasztó nyelv- és területfüggő. Azonban ebben a súgóban a ';' pontosvessző és a '|' cső jel jelzi az oszlop- és sorelválasztókat. Például angol területi beállításoknál a ',' vessző az oszlopelválasztó, és a ';' pontosvessző a sorelválasztó.

tip

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


A tömbök nem ágyazhatók egymásba.

Példák:

={1;2;3}

Három számot (1, 2 és 3) tartalmazó sorral rendelkező tömb

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using the curly braces and the semicolons, then press + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Két sort és soronként három értéket tartalmazó tömb

={0;1;2|HAMIS;IGAZ;"kettő"}

Kevert adattípusú tömb

=SIN({1;2;3})

Mátrixképletként megadva három szinuszszámítás értékét adja vissza az 1, 2 és 3 argumentumra.

Tömbképletek szerkesztése

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line. Both of these actions let you edit the formula.

 3. After you have made changes, press + Shift + Enter.

tip

Lehetősége nyílik a tömbök önálló részeinek formázására is. Például, módosíthatja a betűtípus színét. Jelöljön ki egy cellatartományt, majd módosítsa a kívánt attribútumokat.


Tömbképletek törlése

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Press Delete to delete the array contents, including the array formula, or press Backspace and this brings up the Delete Contents dialog box. Select Formula or Delete All and click OK.

Tömbhivatkozások másolása

 1. Válassza ki a tömbhivatkozást tartalmazó cellatartományt vagy tömböt.

 2. Either press F2 or position the cursor in the input line.

 3. Copy the formula into the input line by pressing + C.

 4. Select a range of cells where you want to insert the array formula and either press F2 or position the cursor in the input line.

 5. Paste the formula by pressing + V in the selected space and confirm it by pressing + Shift + Enter. The selected range now contains the array formula.

Tömbhivatkozás beállítása

Ha a kimeneti tömböt szeretné szerkeszteni, végezze el az alábbi műveleteket:

 1. Válassza ki a tömbhivatkozást tartalmazó cellatartományt vagy tömböt.

 2. A kijelölés alatt jobbra láthat egy kis ikont. Ezzel, valamint az egérrel, kicsinyítheti vagy nagyíthatja a tartományt.

note

A tömbtartomány beállításakor a tömbképlet nem kerül automatikusan beállításra. Csak azt a tartományt módosítja, amelyben az eredmények megjelenítésre kerülnek.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

Feltételes tömbszámítások

A feltételes tömbszámítás egy olyan tömb- vagy mátrixképlet, amely egy HA() vagy VÁLASZT() függvényt tartalmaz. A képlet feltételargumentuma egy területhivatkozás vagy egy mátrixeredmény.

A következő példában a {=HA(A1:A3>0;"igen";"nem")} képlet >0 vizsgálata az A1:A3 tartomány minden cellájára lesz alkalmazva, és az eredmény a megfelelő cellába lesz másolva.

A

B (képlet)

B (eredmény)

1

1

{=HA(A1:A3>0;"igen";"nem")}

igen

2

0

{=HA(A1:A3>0;"igen";"nem")}

nem

3

1

{=HA(A1:A3>0;"igen";"nem")}

igen


A következő függvényekkel elfogadtatható tömbérték is: ELŐREJELZÉS, F.PRÓBA, INVERZ.MÁTRIX, KORREL, KOVAR, MDETERM, MEREDEKSÉG, METSZ, MÓDUSZ, MSZORZAT, PEARSON, RNÉGYZET, STHIBAYX, SZORZATÖSSZEG, SZUMX2BŐLY2, SZUMX2MEGY2, SZUMXBŐLY2, T.PRÓBA, VALÓSZÍNŰSÉG. Ha területhivatkozásokat használ argumentumként a fenti függvények egyikének meghívásakor, akkor a függvények tömbfüggvényekként működnek. A következő táblázat példát mutat a kényszerített tömbkezelésre:

A

B (képlet)

B (eredmény)

C (kényszerített tömbképlet)

C (eredmény)

1

1

=A1:A2+1

2

=SZORZATÖSSZEG(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SZORZATÖSSZEG(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#ÉRTÉK!

=SZORZATÖSSZEG(A1:A2+1)

5


GYAKORISÁG

Indicates the frequency distribution in a one-column-array. The function counts the number of values in the Data array that are within the values given by the Classes array.

Szintaxis

GYAKORISÁG(adatok; osztályok)

Az adatok a megszámlálni kívánt értékeket tartalmazó tömb, illetve az értékek halmazára mutató hivatkozás.

Az osztályok az osztályok határait jelentő értékek tömbje.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

A tömbfunkciókról általános információkat talál az oldal tetején.


Példa

A következő táblázatban a rendezés nélküli mérési értékeket az A oszlop tartalmazza. A B oszlop az osztályokra megadott felső korlátot tartalmazza, amelyekbe az A oszlopban található adatokat osztani kívánja. A B1 cellában megadott korlát szerint a GYAKORISÁG függvény az 5-nél kisebb vagy azzal egyenlő mért értékek számát adja eredményül. Mivel a B2 cellában megadott korlát 10, a GYAKORISÁG függvény második eredményül az olyan mért értékek számát adja, amelyek 5-nél nagyobbak, illetve 10-nél kisebbek vagy azzal egyenlőek. A B6 cellában megadott „>25” szöveg csak referenciaként szolgál.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Jelöljön ki egy oszloptartományt, amelyben megadásra kerülnek az értékek osztálykorlátoknak megfelelő gyakoriságai. Legalább egy, a felső osztálykorlátnál nagyobb mezőt ki kell választania. Jelen esetben jelölje ki a C1:C6 tartományt. Hívja meg a Függvénytündér GYAKORISÁG függvényét. Jelölje ki az adatok mérési tartományát az (A1:A11) tartományban, majd egy oszlopot az osztályok számára, amelyben megadta az osztálykorlátokat (B1:B6). Jelölje ki a tömb jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. Az eredetileg kijelölt C1:C6 tartományban megjelennek a gyakorisági értékek.

További magyarázat az oldal tetején.

INVERZ.MÁTRIX

Kiszámítja egy mátrix inverzét.

Szintaxis

INVERZ.MÁTRIX(mátrix)

A mátrix az invertálni kívánt négyzet alakú mátrix.

További magyarázat az oldal tetején.

Példa

Jelöljön ki egy négyzet alakú tartományt, majd válassza az INVERZ.MÁTRIX függvényt. Jelölje ki a kimeneti tömböt, jelölje ki a Tömb mezőt, majd kattintson az OK gombra.

LIN.ILL

Az adathalmazra legjobban illeszkedő egyenes statisztikáit tartalmazó táblázatot ad vissza.

Szintaxis

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

Az y_adatok egy sor- vagy oszloptartomány, amely megadja az y koordinátákat az adatpontok halmazában.

Az x_adatok az x koordinátákat megadó sor- vagy oszloptartomány. Ha az x_adatok nincs megadva, akkor az alapértelmezett 1, 2, 3, ..., n értékeket kapja. Ha több változóhalmaz van, akkor az x_adatok tartomány is lehet, a megfelelő több sorral vagy oszloppal.

A LIN.ILL egy y = a + bx egyenletű egyenest keres, amely a legjobban illeszkedik az adatokra. Lineáris regressziót használ (a „legkisebb négyzetek” módszerrel). Több változóhalmaz esetén az egyenes képlete y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn lesz.

Ha az egyenes_típusa értéke HAMIS, akkor az egyenes átmegy az origón (az a konstans nulla, y=bx). Ha nincs megadva, akkor az egyenes_típusa értéke IGAZ (az egyenes nem megy át az origón).

Ha a statisztika nincs megadva vagy HAMIS, akkor csak a statisztikai táblázat felső sora kerül visszaadásra. Ha IGAZ, akkor a teljes tábla visszaadásra kerül.

LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using + Shift + Return rather than just Return).

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

További magyarázat az oldal tetején.

Példa

A függvény eredményül tömböt ad vissza, és a többi tömbfüggvényhez hasonlóan kerül kezelésre. Jelöljön ki egy tömböt a válaszok számára, majd ezt követően jelölje ki a függvényt. Jelölje ki az y_adatokat. Ha kívánja, megadhat más paramétereket is. Jelölje ki az Adattömb elemet, majd kattintson az OK gombra.

A rendszer által eredményül adott eredmények (statisztika = 0 esetén) minden esetben megadják legalább a regressziós egyenes meredekségét, illetve az egyenes és az Y tengely metszéspontját. Ha a statisztika értéke 0-tól eltérő, akkor más eredmények is megjelenítésre kerülnek.

Más LIN.ILL-eredmények:

Nézze meg az alábbi példákat:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

LIN.ILL érték

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#HIÁNYZIK

5

7

12

108

13,21

4

#HIÁNYZIK

6

8

15

111

675,45

102,26

#HIÁNYZIK

7

9

17

120

8

10

19

133


Az A oszlop számos X1 értéket, a B oszlop számos X2 értéket, a C oszlop pedig az Y értékeket tartalmazza. Az értékeket már ezt megelőzően beírta a táblázatba. A táblázatban sikeresen beállította az E2:G6 tartományt, és aktiválta a Függvénytündér funkciót. Ahhoz, hogy a LIN.ILL függvény működjön, be kell jelölnie a Függvénytündér párbeszédablakban található Adattömb jelölőnégyzetet. Ezt követően a táblázatban jelölje ki az alábbi értékeket (vagy írja be őket a billentyűzet segítségével):

y_adatok: C2:C8

x_adatok: A2:B8

Az egyenes_típusa és a statisztika beállítása egyaránt 1.

Amint az OK gombra kattint, a LibreOffice Calc kitölti a fenti példát a LIN.ILL értékekkel, a példában bemutatott módon.

The formula in the Formula bar corresponds to each cell of the LINEST array {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Ez jelöli a kiszámított LIN.ILL értékeket:

E2 és F2: Az y=b+m*x regressziós egyenes m meredeksége az x1 és x2 értékre számítva. Az értékek fordított sorrendben vannak megadva, vagyis az x2 értékre vonatkozó meredekség az E2 cellában, az x1 értékre vonatkozó meredekség pedig az F2 cellában.

G2: Az y tengely b tengelymetszete.

E3 és F3: A meredekségérték standard hibája.

G3: A tengelymetszet standard hibája.

E4: RNÉGYZET

F4: Az Y értékre számított regressziós együttható standard hibája.

E5: A szórásnégyzet-elemzésből számított F értéke.

F5: A szórásnégyzet-analízisből számított szabadsági fokok.

E6: Az Y értékek és a négyzetes középérték különbségének négyzetösszege.

F6: A becsült Y értékek és a megadott Y értékek különbségének négyzetösszege.

További magyarázat az oldal tetején.

LOG.ILL

E függvény a beírt adatokra igazított exponenciális regressziós görbét számítja ki (y=b*m^x).

Szintaxis

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

Az y_adatok az y adattömböt jelöli.

Az x_adatok (opcionális) az x adattömböt jelöli.

A függvénytípus argumentum opcionális. Ha a függvénytípus = 0, akkor az y = m^x formátumú függvények kerülnek kiszámításra. Ellenkező esetben az y = b*m^x függvények kerülnek kiszámításra.

A statisztika opcionális paraméter. Ha a statisztika=0, akkor csak a regressziós együttható kerül kiszámításra.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

További magyarázat az oldal tetején.

Példa

Lásd LIN.ILL függvény. Ugyanakkor a négyzetösszegek nem lesznek visszaadva.

MDETERM

Kiszámítja egy mátrix determinánsát. Ez a függvény az eredményt az aktuális cellában adja vissza, nem szükséges az eredmények számára egy tartományt meghatározni.

Szintaxis

MDETERM(mátrix)

A mátrix négyzet alakú mátrix, amelyben a determináns definiálva van.

note

A tömbfüggvényekről általános információkat talál az oldal tetején.


További magyarázat az oldal tetején.

MMÁTRIX

A megadott nagyságú egységmátrixot adja eredményül. Az egységmátrix egy négyzetes tömb, amelyben az átló elemei 1-et, a többi elem pedig 0-át tartalmaz.

Szintaxis

MMÁTRIX(méret)

A méret az egységmátrix méretét jelöli.

note

A tömbfunkciókról általános információkat talál az oldal tetején.


Példa

Válasszon ki egy négyzetes cellatartományt a munkalapon. Legyen ez például az A1:E5.

A tartomány kijelölésének megszüntetése nélkül jelölje ki az MMÁTRIX függvényt. Jelölje be az Adattömb jelölőnégyzetet. Adja meg az egységmátrix kívánt méretét (ez esetben 5-öt), majd kattintson az OK gombra.

You can also enter the =MUNIT(5) formula in the last cell of the selected range (E5), and press .

Most már az A1:E5 tartományban egy egységmátrixot láthat.

További magyarázat az oldal tetején.

MSZORZAT

Két mátrix szorzatát számítja ki. Az első mátrix (mátrix 1) oszlopainak számának meg kell egyeznie a második mátrix (mátrix 2) sorainak számával. A négyzetes mátrixnak megegyező számú oszlopa és sora van.

Szintaxis

MSZORZAT(mátrix 1; mátrix 2)

Array 1 represents the first array used in the array product.

Array 2 represents the second array with the same number of rows.

note

További magyarázat az oldal tetején.


Példa

Select a square range. Choose the MMULT function. Select Array 1, then select Array 2. Using the Function Wizard, mark the Array check box. Click OK. The output array will appear in the first selected range.

NÖV

Exponenciális trend pontjait számítja ki egy tömbben.

Szintaxis

GROWTH(DataY [; [ DataX ] [; [ NewDataX ] [; FunctionType ] ] ])

Az y_adatok az y adattömböt jelöli.

Az x_adatok (opcionális) az x adattömböt jelöli.

Az új_x_adatok (opcionális) azon x adattömböt jelöli, amelyben az értékek újraszámításra kerülnek.

FunctionType (optional). If FunctionType = 0, functions in the form y = m^x will be calculated. Otherwise, y = b*m^x functions will be calculated.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

További magyarázat az oldal tetején.

Példa

This function returns an array and is handled in the same way as the other array functions. Select a range where you want the answers to appear and select the function. Select DataY. Enter any other parameters, mark Array and click OK.

SZORZATÖSSZEG

Összeszorozza az adott tömbök megfelelő elemeit, és eredményül a szorzatok összegét adja.

Szintaxis

SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]])

Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]] represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied.

At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed. If more than one array is given, they must all be the same size.

Példa

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


A =SZORZATÖSSZEG(A1:B3;C1:D3) a 397 értéket adja vissza.

Számítás: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

A SZORZATÖSSZEG függvénnyel két vektor skaláris szorzatát számíthatja ki.

note

A SZORZATÖSSZEG egy számot ad vissza, nincs szükség rá, hogy a függvényt tömbfüggvényként használja.


További magyarázat az oldal tetején.

SZUMX2BŐLY2

Két mátrix megfelelő elemei négyzetének különbségösszegét számítja ki.

Szintaxis

SZUMX2BŐLY2(x_adattömb; y_adattömb)

Az x_adattömb az első tömb, amelynek az elemeit négyzetre kívánja emelni, majd összeadni.

Az y_adattömb a második tömb, amelynek elemeit négyzetre kívánja emelni, majd összeadni. A függvény az x_adattömb és az y_adattömb négyzetösszegeinek különbségét adja vissza.

További magyarázat az oldal tetején.

SZUMX2MEGY2

Két mátrix megfelelő elemeinek négyzetösszegét számítja ki.

Szintaxis

SZUMX2MEGY2(x_adattömb; y_adattömb)

Az x_adattömb az első tömb, amelynek az elemeit négyzetre kívánja emelni, majd összeadni.

Az y_adattömb a második tömb, amelynek az elemeit négyzetre kívánja emelni, majd összeadni. A függvény az x_adattömb és az y_adattömb négyzetösszegeinek összegét adja vissza.

További magyarázat az oldal tetején.

SZUMXBŐLY2

Két mátrix megfelelő elemei négyzetének különbségeit adja össze.

Szintaxis

SZUMXBŐLY2(x_adattömb; y_adattömb)

Az x_adattömb az első tömb, amelynek elemeiből az y_adattömb megfelelő elemeit ki kell vonni, majd az eredményt négyzetre emelni.

Az y_adattömb a második tömb, amelynek elemeit az x_adattömb megfelelő elemeiből ki kell vonni, majd az eredményt négyzetre emelni. A függvény a különbségek négyzeteinek összegét adja vissza.

További magyarázat az oldal tetején.

TRANSZPONÁLÁS

Egy tömb sorait és oszlopait cseréli fel.

Szintaxis

TRANSZPONÁLÁS(mátrix)

A mátrix a táblázatban található transzponálni kívánt mátrix.

note

A tömbfüggvényekről általános információkat talál az oldal tetején.


Példa

A munkafüzetben válassza ki azt a tartományt, amelyben a transzponált tömb megjelenhet. Ha az eredeti tömbnek n sora és m oszlopa van, a kiválasztott tartománynak legalább m sorból és n oszlopból kell állnia. Ezután közvetlenül írja be a képletet, jelölje ki az eredeti tömböt, és nyomja meg a billentyűkombinációt. Vagy, ha a Függvénytündér használatával dolgozik, jelölje be a Adattömb jelölőnégyzetet. A transzponált tömb a kiválasztott céltartományban jelenik meg, és automatikusan védve van a módosításokkal szemben.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSZPONÁLÁS(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Egy lineáris trendnek megfelelő értékeket számít ki.

Szintaxis

TREND(DataY [; DataX [; NewDataX [; LinearType]]])

Az y_adatok az y adattömböt jelöli.

Az x_adatok (opcionális) az x adattömböt jelöli.

Az új_x_adatok (opcionális) azon X adatok tömbje, amelyek az értékek újraszámítása során kerülnek felhasználásra.

LinearType (optional). If LinearType = 0, then lines will be calculated through the zero point. Otherwise, offset lines will also be calculated. The default is LinearType <> 0.

A LibreOffice Calc függvényekben az opcionálisként jelölt paraméterek csak akkor hagyhatók el, ha nem következik paraméter. Például egy négy paramétert tartalmazó függvényben, ahol az utolsó két paraméter opcionálisként van jelölve, elhagyhatja a 4. paramétert vagy a 3. és 4. paramétert, de a 3. paramétert önmagában nem hagyhatja ki.

További magyarázat az oldal tetején.

Példa

Select a spreadsheet range in which the trend data will appear. Select the function. Enter the output data or select it with the mouse. Mark the Array field, click OK. The trend data calculated from the output data is displayed.

Támogasson minket!