Mathematical Functions

Ez a kategória a Calc matematikai függvényeit tartalmazza. A Függvénytündér megnyitásához válassza a Beszúrás - Függvény menüparancsot.

ÖSSZESÍT

Ez a függvény a tartománybeli számítások összesített eredményét adja vissza. Az alább felsorolt függvényeket használhatja. Az ÖSSZESÍT függvény lehetővé teszi rejtett sorok, hibák, a RÉSZÖSSZEG és más ÖSSZESÍT függvényeredmények kihagyását a számításból.

NYERSKIVONÁS

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

SUM

Adds a set of numbers.

SZÍN

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SZUMHATÖBB

Visszaadja egy tartomány azon celláinak összegét, amelyek megfelelnek több tartományban megadott több feltételnek.

ABS

Kiszámítja egy szám abszolút értékét.

Szintaxis

ABS(szám)

A szám az a szám, amelynek abszolút értékét ki kívánja számítani. Egy szám abszolút értéke a +/- jel nélkül vett értéke.

Példa

Az =ABS(-56) képlet az 56 értéket adja vissza.

Az =ABS(12) képlet a 12 értéket adja vissza.

Az =ABS(0) képlet a 0 értéket adja vissza.

ACOSH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

ACOSH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus koszinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus koszinusza a szám.

A számnak nagyobb-egyenlőnek kell lennie, mint 1.

Példa

Az =ACOSH(1) eredménye 0.

Az =ACOSH(COSH(4)) eredménye 4.

Open file with example:

ARCCOS

Kiszámítja egy szám árkuszkoszinuszát.

Szintaxis

ARCCOS(szám)

A függvény a szám árkuszkoszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a koszinusza a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCCOS(-1) eredménye 3,14159265358979 (PI radián)

A =FOK(ARCCOS(0,5)) eredménye 60. 60 fok koszinusza 0,5.

Open file with example:

ARCCOT

Kiszámítja az adott szám inverz kotangensét (árkuszkotangensét).

Szintaxis

ARCCOT(szám)

A függvény a szám árkuszkotangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a kotangense a szám. A visszaadott szög 0 és PI közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCCOT(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCCOT(1)) eredménye 45 fok. 45 fok kotangense 1.

Open file with example:

ARCCOTH

Kiszámítja az adott szám area hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

ARCCOTH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus kotangensét számítja ki, azaz azt számot, amelynek hiperbolikus kotangense a szám.

Ha a szám -1 és 1 között van, a függvény hibaüzenetet ad.

Példa

Az =ARCCOTH(1,1) eredménye 1,1 area hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,52226.

Open file with example:

ARCSIN

Kiszámítja egy szám árkuszszinuszát.

Szintaxis

ARCSIN(szám)

A függvény a szám árkuszszinuszát számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a szinusza a szám. A visszaadott szög -PI/2 és +PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCSIN(0) eredménye 0.

Az =ARCSIN(1) eredménye 1,5707963267949 (PI/2 radián).

A =FOK(ARCSIN(0,5)) eredménye 30. 30 fok szinusza 0,5.

Open file with example:

ARCTAN

Kiszámítja egy szám árkusztangensét.

Szintaxis

ARCTAN(szám)

A függvény a szám árkusztangensét számítja ki, azaz azt a szöget (radiánban), amelynek a tangense a szám. A visszaadott szög -PI/2 és PI/2 közé esik.

Ha fokban akarja a szöget megkapni, használja a FOK függvényt.

Példa

Az =ARCTAN(1) eredménye 0,785398163397448 (PI/4 radián).

A =FOK(ARCTAN(1)) eredménye 45 fok. 45 fok tangense 1.

Open file with example:

ARCTAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

Ez a függvény az Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) szabvány 1.2-es verziójának része. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Szintaxis

ARCTAN2(x_szám; y_szám)

NumberX is the value of the x coordinate.

Az y_szám az y koordináta értéke.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Példa

=ARCTAN2(-5;9) értéke 2.07789 radián.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

ASINH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

ASINH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus szinuszát számítja ki, azaz azt a számot, amelynek hiperbolikus szinusza a szám.

Példa

Az =ASINH(-90) eredménye kb. -5,1929877.

Az =ASINH(SINH(4)) eredménye 4.

Open file with example:

ATANH

Kiszámítja egy szám area hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

ATANH(szám)

A függvény a szám area hiperbolikus tangensét számítja ki, azaz azt a számot, amelynek a hiperbolikus tangense a szám.

A szám csak -1 és 1 között lehet.

Példa

Az =ATANH(0) eredménye 0.

Open file with example:

CONVERT_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Szintaxis

CONVERT_OOO(érték; "szöveg1"; "szöveg2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Példa

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


COS

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) koszinuszát.

Szintaxis

COS(szám)

Kiszámítja a szám koszinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek koszinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =COS(PI()*2) eredménye 1, 2*PI radián koszinusza.

A =COS(RADIÁN(60)) eredménye 0,5, 60 fok koszinusza.

Open file with example:

COSH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus koszinuszát.

Szintaxis

COSH(szám)

A szám hiperbolikus koszinuszát számítja ki.

Példa

A =COSH(0) eredménye 1, a 0 hiperbolikus koszinusza.

Open file with example:

COT

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) kotangensét.

Szintaxis

COT(szám)

Kiszámítja a szám kotangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek kotangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Egy szög kotangense megegyezik a szög tangensének reciprokával.

Példák:

A =COT(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián kotangense.

A =COT(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok kotangense.

Open file with example:

COTH

Kiszámítja egy megadott szám (szög) hiperbolikus kotangensét.

Szintaxis

COTH(szám)

A szám hiperbolikus kotangensét számítja ki.

Példa

A =COTH(1) eredménye az 1 hiperbolikus kotangense, körülbelül 1,3130.

Open file with example:

CSC

Kiszámítja egy (radiánban) megadott szög koszekánsát. Egy szög koszekánsa megegyezik a szög szinuszának reciprokával.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 3.5 óta érhető el.


Szintaxis

CSC(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) koszekánsát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek koszekánsát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =CSC(PI()/4) eredménye megközelítőleg 1.4142135624, PI/4 radián szinuszának inverze.

A =CSC(RADIANS(30)) eredménye 2, 30 fok koszekánsa.

Open file with example:

CSCH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus koszekánsát.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 3.5 óta érhető el.


Szintaxis

CSCH(szám)

Kiszámítja a szám hiperbolikus koszekánsát.

Példa

A =CSCH(1) eredménye megközelítőleg 0.8509181282, az 1 hiperbolikus koszekánsa.

Open file with example:

CSONK

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

ELŐJEL

Egy szám előjelét adja eredményül. Ha a szám pozitív, az eredmény 1, ha a szám negatív, az eredmény -1, és ha a szám 0, az eredmény 0.

Szintaxis

ELŐJEL(szám)

A szám az a szám, amelynek előjelét meg kívánja határozni.

Példa

Az =ELŐJEL(3,4) eredménye 1.

Az =ELŐJEL(-4,5) eredménye -1.

EUROCONVERT

Régi európai pénznemeket vált át euróra és vissza.

Szintaxis

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

Az érték a konvertálni kívánt pénznemben megadott érték.

A pénznem_1 és a pénznem_2 kérdéses pénznemek hivatalos rövidítése (például: "EUR"). Az első paraméter a konvertálni kívánt forrásértéket, a második paraméter a célértéket határozza meg. Az árfolyamokat (euróban) az Európai Bizottság határozta meg.

A teljes_pontosság opcionális. Ha nincs megadva, vagy az értéke Hamis, az eredmény kerekítése a célvaluta tizedesjegyeire lesz kerekítve. Ha a teljes_pontosság Igaz, akkor az eredmény nem lesz kerekítve.

A háromszögelési_pontosság opcionális. Ha meg van adva és >=3, a művelet a háromszögeléses átalakítás (pénznem_1,EUR,pénznem_2) köztes eredményét kerekíti ezzel a pontossággal. Ha a háromszögelési_pontosság paramétert kihagyja, akkor a köztes eredmény nem lesz kerekítve. Ha a célvaluta az „EUR”, akkor a háromszögelési_pontosság úgy lesz használva, mintha háromszögelésre lett volna szükség, és EUR-ról EUR-ra való átalakítás történt volna.

Példák

Az =EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 osztrák schillinget konvertál euróba.

Az =EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 eurót konvertál német márkába.

FAKT

Kiszámítja a szám faktoriálisát.

Szintaxis

FAKT(szám)

Kiszámítja a szám!-t, azaz a szám faktoriálisát, ami definíció szerint 1*2*3*4* ... * szám.

A =FAKT(0) definíció szerint 1-et ad vissza.

Negatív szám faktoriálisa „érvénytelen argumentum” hibát eredményez.

Példa

A =FAKT(3) a 6 értéket adja vissza.

A =FAKT(0) az 1 értéket adja vissza.

FOK

Átszámítja a radián értékeket fokra.

Szintaxis

FOK(szám)

A szám a fokra átszámítandó szög mértéke radiánban.

Példa

A =FOK(PI()) eredménye 180 fok.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

Az =GCD_EXCEL2003(5;15;25) értéke 5.

GYÖK

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

GYÖK(szám)

A szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

A számnak pozitívnak kell lennie.

Példa

A =GYÖK(16) eredménye 4.

A =GYÖK(-16) eredménye érvénytelen argumentum hiba.

HATVÁNY

Hatványoz egy számot.

Szintaxis

HATVÁNY(alap; kitevő)

Az alapot a kitevőedik hatványra emeli.

Ugyanez az eredmény érhető el az ^ hatványozás operátorral:

alap^kitevő

note

=HATVÁNY(0,0) értéke 1.


Példa

A =HATVÁNY(4;3) eredménye 64, mert ennyi 4 harmadik hatványa.

A =4^3 szintén 4 harmadik hatványát számítja ki.

INT

A legközelebbi egészre kerekít le egy számot.

Szintaxis

INT(szám)

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre.

A negatív számok lefelé kerekítődnek a legközelebbi egészre.

Példa

Az =INT(5,7) eredménye 5.

Az =INT(-1,3) eredménye -2.

KEREK.FEL

Nullától felfelé kerekít egy számot az adott pontossággal.

Szintaxis

KEREK.FEL(szám [; darabszám])

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre felfelé (nullától felfelé) kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény nullától felfelé kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK függvényeket.

Példa

A =KEREK.FEL(1,1111;2) eredménye 1,12.

A =KEREK.FEL(1,2345;1) eredménye 1,3.

A =KEREK.FEL(45,67;0) eredménye 46.

A =KEREK.FEL(-45,67) eredménye -46.

A =KEREK.FEL(987,65;-2) eredménye 1000.

KEREK.LE

Truncates a number while keeping a specified number of decimal digits.

KEREKÍTÉS

Egy szám meghatározott számú tizedesjegyre kerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

KEREKÍTÉS(szám [; darabszám])

Visszaadja a szám darabszám tizedesjegyre kerekített értékét. Ha a darabszám nincs megadva, vagy nulla, akkor a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Ha a darabszám negatív, a függvény a legközelebbi 10, 100, 1000 stb.-re kerekít.

Ez a függvény a legközelebbi egészre kerekít. Alternatívaként lásd a KEREK.LE és KEREK.FEL függvényeket.

Példa

Az =KEREKÍTÉS(2,348;2) eredménye 2,35.

Az =KEREKÍTÉS(-32,4834;3) eredménye -32,483. Az összes tizedesjegy láthatóvá tételéhez módosítsa a cellaformátumot.

Az =KEREKÍTÉS(2,348;0) eredménye 2.

Az =KEREKÍTÉS(2,5) eredménye 3.

Az =KEREKÍTÉS(987,65;-2) eredménye 1000.

KITEVŐ

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Szintaxis

KITEVŐ(szám)

Szám: a kitevő, amelyre e-t emelni kívánja.

Példa

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

KOMBINÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú elemből álló kombinációk számát.

Szintaxis

KOMBINÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A KOMBINÁCIÓK kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet háromféleképpen választhat ki, nevezetesen AB, AC és BC.

A KOMBINÁCIÓK a következő képletet implementálja: szám_1!/(szám_2!*(szám_1-szám_2)!)

Példa

A =KOMBINÁCIÓK(3;2) eredménye 3.

KOMBINÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú elem ismétléses kombinációinak számát.

Szintaxis

KOMBINÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 a halmaz elemeinek száma.

A szám_2 a halmazból kiválasztandó elemek száma.

A KOMBINÁCIÓK.ISM kiszámítja, hogy hányféleképpen választhatunk az elemekből, ha a kiválasztás sorrendje nem fontos, és az elemek ismétlődése megengedett. Legyen például 3 elem a halmazban, A, B és C. Két elemet hatféleképpen választhat ki, nevezetesen AA, AB, AC, BB, BC és CC.

A KOMBINÁCIÓK.ISM a következő képletet implementálja: (szám_1+szám_2-1)! / (szám_2!(szám_1-1)!)

Példa

Az =KOMBINÁCIÓK.ISM(3;2) eredménye 6.

LKO

Kiszámítja két vagy több egész szám legnagyobb közös osztóját.

A legnagyobb közös osztó az a legnagyobb pozitív egész szám, amellyel maradék nélkül osztható az összes megadott egész szám.

Szintaxis

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

Az =LKO(16;32;24) a 8-at adja eredményül, mert a 16, 24 és 32 legnagyobb közös osztója 8.

Ha a B1, B2, B3 cellák a 9, 12, 9 értékeket tartalmazzák, az =LKO(B1:B3) a 3 értéket adja.

LKT

Kiszámítja egy vagy több egész szám legkisebb közös többszörösét.

Szintaxis

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

LKT_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


Szintaxis

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Példa

=LKT_EXCEL2003(5;15;25) eredménye 75.

LN

Kiszámítja egy szám e állandón alapuló természetes logaritmusát. Az e állandó értéke megközelítőleg 2,71828182845904.

Szintaxis

LN(szám)

Szám: az érték, amelynek természetes alapú logaritmusát ki kívánja számítani.

Példa

Az =LN(3) kiszámítja 3 természetes alapú logaritmusát (kb. 1,0986).

Az =LN(KITEVŐ(321)) eredménye 321.

LOG

Egy szám megadott alapú logaritmusát adja eredményül.

Szintaxis

LOG(szám [; alap])

Szám: az érték, amelynek logaritmusát ki kívánja számítani.

Alap (opcionális): a logaritmusszámítás alapja. Ha nincs megadva, akkor 10-es alappal számol a képlet.

Példa

A =LOG(10;3) kiszámítja 10 3 alapú logaritmusát (kb. 2,0959).

A =LOG(7^4;7) eredménye 4.

LOG10

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Szintaxis

LOG10(szám)

Kiszámítja a szám tízes alapú logaritmusát.

Példa

A =LOG10(5) kiszámítja 5 tízes alapú logaritmusát (kb. 0,69897).

MARADÉK

A maradékot adja eredményül egy egész szám másik egész számmal való osztása után.

Szintaxis

MARADÉK(osztandó; osztó)

Egész argumentumokra a függvény az osztandó modulo osztó értékét adja vissza, ami a maradék az osztandó osztóval történt osztása után.

A függvény osztandó - osztó * INT(osztandó/osztó) képlettel van megvalósítva, és ez a képlet adja az eredményt, ha az argumentumok nem egészek.

Példa

A =MARADÉK(22;3) 1-et ad eredményül, mert ez a maradék 22-t 3-mal osztva.

A =MARADÉK(11,25;2,5) eredménye 1,25.

MROUND

A számot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Szintaxis

MROUND (szám; többszörös)

A szám-ot egy másik szám legközelebbi többszöröséhez kerekíti.

Egy alternatív megvalósítás lehet a szorzó * KEREK(szám/szorzó).

Példa

Az =MROUND(15,5;3) eredménye 15, mert 15,5 közelebb van 15-höz ( = 3*5), mint 18-hoz ( = 3*6).

Az =MROUND(1,4;0,5) eredménye 1,5 ( = 0,5*3).

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Szintaxis

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =MULTINOMIAL(F11:H11) függvény az 1260 értéket adja vissza, ha az F11:H11 cellatartomány a 2, 3 és 4 értékeket tartalmazza. Ez megfelel a =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) képletnek.

NÉGYZETÖSSZEG

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Szintaxis

NÉGYZETÖSSZEG(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

PI

A π matematikai állandó 14 tizedesjegyre kerekített értékét adja vissza, ami 3,14159265358979.

Szintaxis

PI()

Példa

A =PI() eredménye 3,14159265358979.

PÁRATLAN

Egy pozitív szám legközelebbi páratlan egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páratlan egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁRATLAN(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páratlan egészre.

Példa

A =PÁRATLAN(1,2) eredménye 3.

A =PÁRATLAN(1) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(0) eredménye 1.

A =PÁRATLAN(-3,1) eredménye -5.

PÁROS

Egy pozitív szám legközelebbi páros egészre felkerekített értékét, illetve egy negatív szám legközelebbi páros egészre lekerekített értékét adja eredményül.

Szintaxis

PÁROS(szám)

Felfelé kerekíti a számot a legközelebbi páros egészre.

Példa

A =PÁROS(2,3) eredménye 4.

A =PÁROS(2) eredménye 2.

A =PÁROS(0) eredménye 0.

A =PÁROS(-0,5) eredménye -2.

QUOTIENT

Visszaadja egy osztás egész részét.

Szintaxis

QUOTIENT(számláló; nevező)

Visszaadja a számláló a nevezővel való osztásának egész részét.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Példa

A =QUOTIENT(11;3) függvény a 3 értéket adja vissza. A kettes maradék nem jelenik meg.

RADIÁN

Átszámítja a fok értékeket radiánra.

Szintaxis

RADIÁN(szám)

A szám a radiánra átszámítandó szög mértéke fokban.

Példa

A =RADIÁN(90) eredménye 1,5707963267949, ami PI/2-vel egyezik meg a Calc pontossága szerint.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Szintaxis

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function or using the Recalculate Hard command (Shift++F9). The function is recalculated when opening the file.

Példa

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 7.0 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN

A megadott számok közötti véletlen számmal tér vissza.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Szintaxis

RANDBETWEEN (alsó_érték; felső_érték)

Egy, az alsó_érték és a felső_érték paraméter jelentette alsó és felső határ közti véletlen egész számot ad eredményül, amely lehet mindkét szélsőérték is.

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Olyan véletlen számok generálásához, amelyek nem számítódnak újra, másolja a vágólapra az ezt a képletet tartalmazó cellákat, és használja a Szerkesztés - Irányított beillesztés menüparancsot (a Mindent beilleszt és Képletek jelölőnégyzetek jelöletlenül hagyása és a Számok jelölőnégyzet bejelölése mellett).

Példa

A =RANDBETWEEN(20;30) függvény egy egész számot ad vissza 20 és 30 között.

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

Szintaxis

RANDBETWEEN.NV (alsó_érték; felső_érték)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, when using the Recalculate Hard command (Shift++F9) and when Top or Bottom are recalculated.

Példa

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

Technikai információk

tip

Ez a funkció a LibreOffice 7.0 óta érhető el.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

RÉSZÖSSZEG

Részösszegeket számol. Ha egy tartomány már tartalmaz részösszegeket, akkor ezek nem kerülnek felhasználásra a további számításokban. A függvény és az automatikus szűrők együttes használatával megoldható, hogy csak a szűrt eredményeket vegye figyelembe.

Szintaxis

RÉSZÖSSZEG(függvény; tartomány)

A függvény az alábbi függvények valamelyikét jelölő szám:

Függvényindex

(rejtett értékeket tartalmaz)

Függvényindex

(figyelmen kívül hagyja a rejtett értékeket)

Függvény

1

101

ÁTLAG

2

102

DARAB

3

103

DARAB2

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

SZORZAT

7

107

SZÓRÁS

8

108

SZÓRÁSP

9

109

SZUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

A tartomány az a tartomány, amelynek cellái felhasználásra kerülnek.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ELEM

MENNYISÉG

2

Toll

10

3

Ceruza

10

4

Jegyzőkönyv

10

5

Radír

10

6

Élesítő

10


=RÉSZÖSSZEG(9;B2:B6) értéke 50.

=RÉSZÖSSZEG(109;B2:B6) értéke 40.

SEC

Kiszámítja egy (radiánban) megadott szög szekánsát. Egy szög szekánsa megegyezik a szög koszinuszának reciprokával.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 3.5 óta érhető el.


Szintaxis

SEC(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) szekánsát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek szekánsát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =SEC((PI()/4) eredménye megközelítőleg 1.4142135624, PI/4 radián koszinuszának inverze.

A =SEC(RADIANS(60)) eredménye 2, 60 fok szekánsa.

Open file with example:

SECH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus szekánsát.

tip

Ez a funkció a LibreOffice 3.5 óta érhető el.


Szintaxis

SECH(szám)

A szám hiperbolikus szekánsát számítja ki.

Példa

A =SECH(0) eredménye 1, 0 hiperbolikus szekánsa.

Open file with example:

SERIESSUM

Egy hatványsor első tagjainak összegét adja meg.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Szintaxis

SERIESSUM(x; n; m; együtthatók)

Az x a hatványsor bemeneti értéke.

Az n a kezdő hatványkitevő.

Az m a növekmény, amivel n nő.

Az együtthatók az együtthatók sorozata. Minden egyes együtthatóval a sorozatösszeg egy szakasszal bővül.

Példa

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SIN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) szinuszát.

Szintaxis

SIN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) szinuszát, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek szinuszát akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =SIN(PI()/2) eredménye 1, a PI/2 radián szinusza.

A =SIN(RADIÁN(30)) eredménye 0,5, 30 fok szinusza.

Open file with example:

SINH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus szinuszát.

Szintaxis

SINH(szám)

A szám hiperbolikus szinuszát számítja ki.

Példa

A =SINH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus szinusza.

Open file with example:

SQRTPI

Egy szám pi-szeresének négyzetgyökét számítja ki.

Szintaxis

SQRTPI(szám)

A PI és a szám szorzatának pozitív négyzetgyökét számítja ki.

Ez ekvivalens a GYÖK(PI()*szám) képlettel.

Példa

Az =SQRTPI(2) eredménye a (2PI) négyzetgyöke, körülbelül 2,506628.

SZORZAT

Összeszorozza az argumentumban megadott számokat, és eredményül a szorzatot adja.

Szintaxis

SZORZAT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Példa

A =SZORZAT(2;3;4) eredménye 24.

SZUMHA

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Szintaxis

SZUMHA(tartomány; feltétel [; összegtartomány])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Az összegtartomány a tartomány, amelyből az értékek összegzésre kerülnek. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a tartományban található értékek kerülnek összegzésre.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Range parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Példa

Csak a negatív számok összeadása: =SZUMHA(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

A DARABTELI() ismertetésénél bonyolultabb példák is szerepelnek, amelyek a SZUMHA() esetében is alkalmazhatók.

TAN

Kiszámítja egy adott szög (radiánban) tangensét.

Szintaxis

TAN(szám)

Kiszámítja a szám (trigonometrikus) tangensét, a szög radiánban adható meg.

Ha fokban megadott szögek tangensét akarja meghatározni, használja a RADIÁN függvényt.

Példa

A =TAN(PI()/4) eredménye 1, PI/4 radián tangense.

A =TAN(RADIÁN(45)) eredménye 1, 45 fok tangense.

Open file with example:

TANH

Kiszámítja egy szám hiperbolikus tangensét.

Szintaxis

TANH(szám)

A szám hiperbolikus tangensét számítja ki.

Példa

A =TANH(0) eredménye 0, a 0 hiperbolikus tangense.

Open file with example:

VÉL

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Szintaxis

VÉL()

A függvény egy új véletlen számot állít elő minden alkalommal, amikor a Calc újraszámítja a cellát. A Calc az F9 billentyűvel kényszeríthető az újraszámításra.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Példa

A =VÉL() egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

Támogasson minket!