Date & Time Functions

Ezek a munkalapfüggvények dátumok és időpontok beszúrására, valamint szerkesztésére használhatók.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Dátum és idő lehetőséget.


note

Az _ADD vagy _EXCEL2003 végű nevű függvények ugyanazt az eredményt adják, mint a megfelelő Microsoft Excel 2003 függvények az utótag nélkül. A függvények utótag nélküli változatait használva a nemzetközi szabványokon alapuló eredményeket kaphatja.


A LibreOffice a dátum- és időértékeket belsőleg számértékekként kezeli. Ha „Szám” számformátumot rendel egy dátum- vagy időértékhez, akkor az számmá konvertálódik. Például a 2000/01/01 12:00 du., 36526,5 értékre konvertálódik. A tizedesvessző előtti érték felel meg a dátumértéknek, a tizedesvesszőt követő pedig az időnek. Ha nem ezt a fajta numerikus dátum-, illetve időábrázolást akarja látni, akkor módosítsa ennek megfelelően a számformátumot (dátumra vagy időre). Ehhez jelölje ki a dátum- vagy időértéket tartalmazó cellát, nyissa meg előugró menüjét, majd válassza a Cellák formázása parancsot. A Számok lap tartalmazza a számformátum meghatározására szolgáló funkciókat.

Dátum alapja, azaz a 0. nap

A dátumok a 0. naptól eltelt időként kerülnek tárolásra. A 0. napot a következők egyikére állíthatja be:

Dátum alapja

Használat

„1899. dec. 30”

(alapértelmezett)

„1900. jan. 1.”

(a StarCalc 1.0-ban volt használva)

„1904. jan. 1.”

(Apple-szoftverekben használatos)


A dátum alapjának kiválasztásához válassza - LibreOffice Calc - Számítás lehetőséget.

warning

Ha dátumértékeket tartalmazó cellákat másol át különböző munkafüzetek között, mindkét munkafüzet-dokumentumot ugyanarra a dátumalapra kell beállítani. Ha a dátum alapja különbözik, a megjelenített dátumértékek megváltoznak!


Kétszámjegyű év

Az Év (két számjeggyel) területet - LibreOffice - Általános panelen találja. Itt állíthatja be azon időszakot, amelyre a kétjegyű információk vonatkoznak. Fontos megjegyezni, hogy az itt eszközölt módosítások hatással vannak az alábbi függvények egy részére.

note

A dátumok képletek részeként való megadása során a dátumelválasztóként használt törtjelek és kötőjelek aritmetikai operátorként is értelmezhetők. Ennek következtében az adott formátumban megadott dátumok nem mindig dátumként kerülnek felismerésre, ami hibás számításokat eredményez. Ha biztosítani kívánja, hogy a dátumok ne a képlet részeként kerüljenek értelmezésre, akkor használja a DÁTUM függvényt (például: DÁTUM(1954;7;20)), vagy a dátumokat idézőjelek között, ISO 8601 jelöléssel adja meg (például "1954-07-20"). Kerülje a területi beállítástól függő dátumformátumokat (például: "07/20/54"), ilyenkor a számítás hibákat eredményezhet, ha a dokumentumot eltérő területi beállítással töltik be.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

Time zone information is not used in Date and Time functions and cells.


Függvények

Date & Time Functions

DÁTUM

DÁTUMTÓLIG

DÁTUMÉRTÉK

NAP

NAPOK

NAP360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

ÓRA

ISLEAPYEAR

ISO.HÉT.SZÁMA

PERCEK

HÓNAP

MONTHS

NETWORKDAYS

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL

MOST

MPERC

IDŐ

IDŐÉRTÉK

MA

HÉT.NAPJA

HÉT.SZÁMA

HÉT.SZÁMA_EXCEL2003

HÉT.SZÁMA_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

KALK.MUNKANAP.INTL

ÉV

YEARFRAC

YEARS

Támogasson minket!