Munkalap beszúrása

Új munkalap beszúrásához használt beállításokat ad meg. Létrehozhat új munkalapot, illetve fájlból beszúrhat egy már létező munkalapot.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Munkalap - Munkalap beszúrása menüpontot.


Pozíció

Megadja az új munkalap beszúrásának pozícióját a dokumentumban.

Jelenlegi munkalap elé

Egy új munkalapot szúr be a jelenlegi munkalap elé.

Jelenlegi munkalap mögé

Egy új munkalapot szúr be a jelenlegi munkalap mögé.

Munkalap

Megadja, hogy új vagy létező munkalapot szúrjon-e be a dokumentumba.

Új munkalap

Új munkalapot hoz létre. Adja meg a munkalap nevét a Név mezőben. Az engedélyezett karakterek a betűk, a számok, a szóköz és az aláhúzás karakter.

Hány munkalapot

Megadja a létrehozandó munkalapok számát.

Név

Megadja az új munkalap nevét.

Munkalapok átnevezése

Fájlból

Egy létező fájlból beszúr egy munkalapot az aktuális dokumentumba.

Tallózás

Megnyit egy fájlválasztó párbeszédablakot.

Elérhető munkalapok

Ha kijelölt egy fájlt a Tallózás gombbal, az abban lévő munkalapok megjelennek a listában. A fájl elérési útja megjelenik az alatta lévő mezőben. Válassza ki a beszúrni kívánt munkalapot a listáról.

Hivatkozás

Jelölje be, ha a munkalapot nem másolatként, hanem hivatkozásként akarja beszúrni. A hivatkozásokat lehet frissíteni, hogy mindig az aktuális tartalmat mutassák.

Támogasson minket!