Delete Cells

Kijelölt cellák, oszlopok vagy sorok teljes törlése. A helyet a törölt cella alatt, illetve az attól jobbra elhelyezkedő cellák töltik ki. A program tárolja a kiválasztott törlési beállítást, és a párbeszédablak következő behívásánál újratölti.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Válassza a Munkalap - Cellák törlése menüpontot.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Kijelölés

Ez a terület olyan beállításokat tartalmaz, amelyek a munkalapok cellák törlése utáni megjelenítését határozzák meg.

Cellákat felfelé tolja

A törölt cellák helyét kitölti az alattuk lévő cellákkal.

Cellákat balra tolja

A törölt cellák helyét kitölti a jobbra lévő cellákkal.

Egész sorokat töröl

Legalább egy cella kijelölése esetén a munkalapból a teljes sort törli.

tip

This command is equivalent to .


Egész oszlopokat töröl

Legalább egy cella kijelölése esetén a munkalapból a teljes oszlopot törli.

tip

This command is equivalent to .


Támogasson minket!