Tartalom törlése

Meghatározza az aktív cellából, illetve a kijelölt cellatartományból törölni kívánt tartalom típusát. Ha több munkalap van kijelölve, akkor a művelet az összes munkalapot érinti.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Munkalap - Cellák ürítése menüpontot.

Backspace


Tipp ikon

Ezt a párbeszédablakot úgy is előhívhatja, ha a kurzort aktiválja a munkalapon, majd lenyomja a Backspace billentyűt.


Tipp ikon

A Delete billentyű lenyomásával a tartalmakat a párbeszédablak előhívása, valamint a formátum megváltoztatása nélkül lehet törölni.


Tipp ikon

A Standard eszköztár Kivágás ikonjával törölhet tartalmakat és formátumokat a párbeszédablak megjelenítése nélkül.


Kijelölés

Ez a terület felsorolja a tartalmak törlésének beállításait.

Összes törlése

Törli a kiválasztott cellatartomány teljes tartalmát.

Szöveg

Csak a szöveg törlődik. A művelet nem érinti a formázásokat, képleteket, számokat és dátumokat.

Számok

Csak a számok kerülnek törlésre. A formázások és képletek változatlan állapotban megmaradnak.

Dátum és idő

A dátum- és időértékek kerülnek törlésre. A formázások, szövegek, számok és képletek változatlan állapotban megmaradnak.

Képletek

A képletek kerülnek törlésre. A szövegek, számok, formázások, dátumok és idők változatlan állapotban megmaradnak.

Megjegyzések

A cellákhoz fűzött megjegyzések törlése. Az összes többi elem változatlan állapotban megmarad.

Formázások

A cellákra alkalmazott formázási attribútumok kerülnek törlésre. A teljes cellatartalom változatlan állapotban megmarad.

Objektumok

Az objektumok kerülnek törlésre. A teljes cellatartalom változatlan állapotban megmarad.

Támogasson minket!