Kitöltés véletlen számokkal

Kitölti a cellatartományt automatikusan létrehozott álvéletlen számokkal a megadott eloszlásfüggvény és paraméterei szerint.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Munkalap - Cellák kitöltése - Kitöltés véletlen számmal menüparancsot.


Adatok

Cellatartomány

Meghatározza a véletlen számokkal kitöltendő cellatartományt. Ha előzőleg kijelölt egy tartományt, akkor az jelenik meg itt.

Véletlenszám-generálás

Eloszlás

Eloszlásfüggvény a véletlenszám-generátorhoz.

A használható eloszlásfüggvények és paramétereik a következők

Eloszlás

Paraméterek

Egyenletes

 • Minimum: A minta minimumértéke.

 • Maximum: A minta maximumértéke.

Egyenletes egész

 • Minimum: A minta minimumértéke.

 • Maximum: A minta maximumértéke.

Normális

 • Átlag: A normális eloszlás átlaga.

 • Szórás: A normális eloszlás szórása.

Figyelmeztetés ikon

A generált számok átlaga és szórása nem feltétlenül fog megegyezni a párbeszédablakban megadott Átlag és Szórás értékekkel.


Cauchy

 • Medián: az adatok mediánja vagy a hely paraméter.

 • Szigma: a skálaparaméter.

Figyelmeztetés ikon

A generált számok mediánja és szigmája nem feltétlenül fog megegyezni a párbeszédablakban megadott értékekkel.


Bernoulli

 • p érték: a sikeresség valószínűsége.

Binomiális

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

 • A kísérletek száma: a kísérletsorozat kísérleteinek száma.

Khi-négyzet

 • ν érték: pozitív egész, amely megadja a szabadsági fokok számát.

Geometriai

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

Negatív binomiális

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

 • A kísérletek száma: a kísérletsorozat kísérleteinek száma.


Beállítások

Egyéni kiindulóérték engedélyezése

Állítsa be a véletlenszám-generátor kezdeti értékét egy ismert Kiindulóértékre.

Kiindulóérték

A véletlenszám-generáló algoritmus kiindulóértéke. Ezt használva a véletlenszám-generátor az álvéletlen számoknak minidig ugyanazt a sorozatát hozza létre. Adjon meg egy egész számot (1, 2, ...) egy adott sorozat előállításához, vagy hagyja üresen a mezőt, ha nem kívánja használni ezt a funkciót.

Kerekítés engedélyezése

A számot a megadott Tizedesjegyek értéknek megfelelően kerekíti.

Tizedesjegyek

A létrehozott számok tizedesjegyeinek száma.

Támogasson minket!