Kitöltés véletlen számokkal

Populate a cell range with automatically generated pseudo random numbers with the selected distribution function and its parameters.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Sheet - Fill Cells - Random Number


Adatok

Cellatartomány

Define the range of cells to fill with random numbers. If you have previously selected a range, it will be displayed here.

Véletlenszám-generálás

Eloszlás

Eloszlásfüggvény a véletlenszám-generátorhoz.

A használható eloszlásfüggvények és paramétereik a következők

Eloszlás

Paraméterek

Egyenletes

 • Minimum: A minta minimumértéke.

 • Maximum: A minta maximumértéke.

Egyenletes egész

 • Minimum: A minta minimumértéke.

 • Maximum: A minta maximumértéke.

Normális

 • Átlag: A normális eloszlás átlaga.

 • Szórás: A normális eloszlás szórása.

Figyelmeztetés ikon

A generált számok átlaga és szórása nem feltétlenül fog megegyezni a párbeszédablakban megadott Átlag és Szórás értékekkel.


Cauchy

 • Medián: az adatok mediánja vagy a hely paraméter.

 • Szigma: a skálaparaméter.

Figyelmeztetés ikon

A generált számok mediánja és szigmája nem feltétlenül fog megegyezni a párbeszédablakban megadott értékekkel.


Bernoulli

 • p érték: a sikeresség valószínűsége.

Binomiális

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

 • A kísérletek száma: a kísérletsorozat kísérleteinek száma.

Khi-négyzet

 • ν érték: pozitív egész, amely megadja a szabadsági fokok számát.

Geometriai

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

Negatív binomiális

 • p érték: a sikeresség valószínűsége az egyes kísérletek alkalmával.

 • A kísérletek száma: a kísérletsorozat kísérleteinek száma.


Beállítások

Egyéni kiindulóérték engedélyezése

Set the initial value of the random number generator to a known value Seed.

Kiindulóérték

Value set to initiate the random number generator algorithm. It is used to initialize (seed) the random number generator in order to reproduce the same sequence of pseudorandom numbers. Specify a positive integer number (1, 2, ...) to produce a specific sequence, or leave the field blank if you don't need this particular feature.

Kerekítés engedélyezése

Truncate the number to a given number of Decimal Places.

Tizedesjegyek

Number of decimal places of the numbers generated.

Támogasson minket!