Fill Up

Legalább két sorból álló tartományt a tartomány legalsó cellájának tartalmával tölt fel.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

From toolbars:

Icon Fill Up

Fill Up


Ha a kijelölt tartomány csak egy oszlopból áll, akkor a legalsó cella tartalma átmásolásra kerül a kijelölt cellákba. Ha több oszlopot jelöl ki, akkor a legalsó cella tartalma kerül másolásra a felette található, kijelölt cellákba.

Támogasson minket!