Jobbra

Legalább két oszlopból álló tartományt a tartomány bal szélső cellájának tartalmával tölt fel.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


Ha egyetlen sorból álló tartományt jelöl ki, akkor a balról első cella tartalma kerül másolásra az összes többi cellába. Ha több sort jelölt ki, akkor minden egyes balról első cella lemásolásra kerül a tőle jobbra található cellákba.

Please support us!