Fill Right

Legalább két oszlopból álló tartományt a tartomány bal szélső cellájának tartalmával tölt fel.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

From toolbars:

Icon Fill Right

Fill Right


Ha egyetlen sorból álló tartományt jelöl ki, akkor a balról első cella tartalma kerül másolásra az összes többi cellába. Ha több sort jelölt ki, akkor minden egyes balról első cella lemásolásra kerül a tőle jobbra található cellákba.

Támogasson minket!