UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

GetDefaultContext függvény

A process service factory alapértelmezett kontextusával tér vissza, ha létezik, egyébként egy nullreferenciát ad vissza.

GetProcessServiceManager Function

Visszaadja a ProcessServiceManager (központi Uno ServiceManager) programot.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO metódusok

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog Function

Létrehoz egy Basic Uno-objektumot, amely a Basic-futásidő alatt egy Uno-párbeszédablak-vezérlőelemet jelenít meg.

CreateUnoListener Function

Létrehoz egy figyelőpéldányt.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

CreateUnoStruct Function

Létrehozza egy Uno-struktúratípus egy példányát.

CreateUnoValue függvény

Visszaad egy objektumot, amely egy olyan, szigorúan típusos változóértéket jelenít meg, amely az Uno-típusrendszerre hivatkozik.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

HasUnoInterfaces függvény

Leellenőrzi, hogy egy Basic Uno-objektum támogat-e bizonyos Uno-felületeteket.

IsUnoStruct függvény

True (igaz) értéket ad vissza, ha a megadott objektum egy Uno-struktúra.

CreateObject Function

Létrehoz egy UNO-objektumot. Windows esetén OLE-objektumot is létrehoz.

Ez a metódus a paraméterként kapott típusok példányait hozza létre.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Támogasson minket!