UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct Function

Létrehozza egy Uno-struktúratípus egy példányát.

CreateUnoService Function

A ProcessServiceManager segítségével egy Uno-szolgáltatás hozható létre.

CreateUnoDialog Function

Létrehoz egy Basic Uno-objektumot, amely a Basic-futásidő alatt egy Uno-párbeszédablak-vezérlőelemet jelenít meg.

CreateUnoListener függvény

Létrehoz egy figyelőpéldányt.

CreateUnoValue függvény

Visszaad egy objektumot, amely egy olyan, szigorúan típusos változóértéket jelenít meg, amely az Uno-típusrendszerre hivatkozik.

CreateObject függvény

Létrehoz egy UNO-objektumot. Windows esetén OLE-objektumot is létrehoz.

Ez a metódus a paraméterként kapott típusok példányait hozza létre.

EqualUnoObjects függvény

Abban az esetben ad vissza True (igaz) értéket, ha a két megadott Uno-objektum ugyanazt az Uno-példányt testesíti meg.

CreateUnoService Function

A ProcessServiceManager segítségével egy Uno-szolgáltatás hozható létre.

DialogLibraries Object

GetDefaultContext függvény

A process service factory alapértelmezett kontextusával tér vissza, ha létezik, egyébként egy nullreferenciát ad vissza.

GetProcessServiceManager Function

Visszaadja a ProcessServiceManager (központi Uno ServiceManager) programot.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces függvény

Leellenőrzi, hogy egy Basic Uno-objektum támogat-e bizonyos Uno-felületeteket.

IsUnoStruct függvény

True (igaz) értéket ad vissza, ha a megadott objektum egy Uno-struktúra.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!