Exclusive VBA Functions and Statements

LibreOffice Basic adds this set of functions when VBA support is enabled.

These exclusive VBA functions are enabled when the statement Option VBASupport 1 is placed before the first macro of a LibreOffice Basic module.

VBA Statements

Option ClassModule Statement

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Option VBASupport Statement

Megadja, hogy a LibreOffice Basic támogat-e a néhány VBA utasítást, függvényt vagy objektumot.

Enum Statement [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Text functions

AscW Function [VBA]

A karakterlánc kifejezés első karakterének Unicode értékét adja vissza.

ChrW Function [VBA]

Visszaadja a megadott karakterkódnak megfelelő Unicode karaktert.

InStrRev függvény [VBA]

Returns the position of a string within another string, starting from the right side of the string.

StrReverse függvény [VBA]

Fordított sorrendben adja vissza karakterláncot.

StrConv Function

Convert a string as specified by a conversion type.

Financial functions

DDB függvény [VBA]

Egy tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra, az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

FV függvény [VBA]

A befektetés jövőértékét adja vissza, periodikus, állandó kifizetések és állandó kamatláb alapján (jövőérték).

IPmt függvény [VBA]

Kiszámítja a rendszeres befizetésekkel és állandó kamatlábbal tett befektetés periodikus törlesztését.

IRR függvény [VBA]

Kiszámítja egy befektetés belső megtérülési rátáját.

MIRR Function [VBA]

Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.

NPer Function [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

NPV Function [VBA]

Calculates the Net Present Value of an investment, based on a supplied discount rate, and a series of deposits and withdrawals.

Pmt Function [VBA]

Calculates the constant periodic payments for a loan or investment.

PPmt Function [VBA]

Returns for a given period the payment on the principal for an investment that is based on periodic and constant payments and a constant interest rate.

PV Function [VBA]

Returns the Present Value of an investment resulting from a series of regular payments.

Rate Function [VBA]

Returns the interest rate of a loan or an investment.

SLN Function [VBA]

Returns the straight-line depreciation of an asset for one period. The amount of the depreciation is constant during the depreciation period.

SYD Function [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

Date and time functions

FormatDateTime Function [VBA]

Applies a date and/or time format to a date expression and returns the result as a string.

MonthName Function [VBA]

The MonthName function returns the localized month name of a specified month number.

WeekdayName Function [VBA]

The WeekdayName function returns the weekday name of a specified day of the week.

I/O Functions

Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Mathematical Functions

Round Function [VBA]

Rounds a numeric value to a specified number of decimal digits.

FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Object Properties and Methods

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Támogasson minket!