DDB függvény [VBA]

Egy tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra, az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Szintaxis:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

A költség rögzíti az eszköz kezdeti árát.

A maradványérték rögzíti az eszköz értékét az élettartam végén.

A leírási_idő azon időszakok (például évek vagy hónapok) száma, amelyek meghatározzák az eszköz felhasználási idejét.

Az időszak meghatározza, hogy az értéket mely időszakra kívánja kiszámítani.

A faktor (opcionális) az amortizáció csökkenésének faktora. Ha nem ad meg értéket, akkor az alapértelmezett faktor 2.

Az értékcsökkenés ezen formáját akkor használja, ha - a lineáris amortizációval szemben - magasabb kezdeti értékcsökkenéssel kíván számolni. Az amortizációs érték minden egyes időszakkal csökken. A módszer rendszerint az olyan eszközök esetében kerül felhasználásra, amelyek értékvesztesége magasabb röviddel a vásárlás után (például, gépjárművek, számítógépek). Fontos megjegyezni, hogy ezen számítási típus használatával a leltári érték sosem éri el a nulla értéket.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' 1,721.81 pénzegységet ad vissza.
End Sub

Támogasson minket!