CreateObject Function

Létrehoz egy UNO-objektumot. Windows esetén OLE-objektumot is létrehoz.

Ez a metódus a paraméterként kapott típusok példányait hozza létre.

Szintaxis:

oObj = CreateObject(type)

Paraméterek:

type: the type of the object to be created, as a string.

Példa:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Támogasson minket!