CreateObject függvény

Létrehoz egy UNO-objektumot. Windows esetén OLE-objektumot is létrehoz.

Ez a metódus a paraméterként kapott típusok példányait hozza létre.

Szintaxis:

oObj = CreateObject( type )

Példa:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Támogasson minket!