GetSolarVersion Function

Visszaadja a LibreOffice belső verziószámát.

Szintaxis:


s = GetSolarVersion

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Példa:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"A solar-technológia verziószáma"
End Sub

Támogasson minket!