InStr függvény

Visszaadja egy karakterlánc másik karakterláncban levő helyzetét.

Az Instr függvény visszaadja a pozíciót, amelyen az egyezés található. Ha a karakterlánc nem található, akkor a függvény 0-t vissza.

Szintaxis:


InStr ([Kezdés As Integer,] Szöveg1 As String, Szöveg2 As String[, Összehasonlítás])

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Szöveg1: Az a string (karakterlánc) kifejezés, amelyben keresni akar.

Szöveg2: A keresendő string (karakterlánc) kifejezés.

Összehasonlítás: Opcionális numerikus kifejezés, amely megadja az összehasonlítás típusát. Ez a paraméter 0 vagy 1 lehet. Az 1 érték nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket. A 0 érték bináris összehasonlítást jelöl, amely megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Támogasson minket!