InStr függvény

Visszaadja egy karakterlánc másik karakterláncban levő helyzetét.

Az Instr függvény visszaadja a pozíciót, amelyen az egyezés található. Ha a karakterlánc nem található, akkor a függvény 0-t vissza.

Szintaxis:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Visszatérési érték:

Integer

Paraméterek:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

String1: The string expression that you want to search.

String2: The string expression that you want to search for.

Compare: Optional numeric expression that defines the type of comparison. The value of this parameter can be 0 or 1. The default value of 1 specifies a text comparison that is not case-sensitive. The value of 0 specifies a binary comparison that is case-sensitive.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Támogasson minket!