Mid függvény, Mid utasítás

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés megadott részét (Mid függvény), vagy lecseréli a string (karakterlánc) kifejezés egy részét egy másik string (karakterláncra) kifejezésre (Mid utasítás).

Szintaxis:


Mid (Szöveg As String, Kezdés As Long [, Hossz As Long]) vagy Mid (Szöveg As String, Kezdés As Long , Hossz As Long, Szöveg As String)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc) (csak a függvény esetén)

Paraméterek:

Szöveg: Bármilyen string (karakterlánc) kifejezés, amelyet módosítani akar.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Ha a Hossz paraméter nincs megadva a Mid függvényben, akkor a függvény a string (karakterlánc) kifejezés összes karakterét - a kiindulási pozíciótól a végéig - visszaadja.

Ha a Mid utasítás Hossz paramétere kisebb, mint a lecserélni kívánt szöveg hossza, akkor a függvény lecsökkenti a szöveget a megadott hosszra.

Szöveg: A string (karakterlánc) kifejezés lecserélésére szolgáló karakterlánc (Mid utasítás).

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Adjon meg egy dátumot „ÉÉÉÉ-HH-NN” nemzetközi formátumban)
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Támogasson minket!