Left függvény

Visszaadja egy karakterlánc meghatározott számú bal oldali karaktereit.

Szintaxis:


Left (Text As String, n As Long)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

Szöveg: Bármilyen string (karakterlánc) kifejezés, amelynek a bal oldali karaktereit akarja visszakapni.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Az alábbi példa egy ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban levő dátumot HH/NN/ÉÉÉÉ formátumúvá alakít.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Adjon meg egy dátumot „ÉÉÉÉ-HH-NN” nemzetközi formátumban)
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Támogasson minket!