Format függvény

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Szintaxis:


Format(expression [, format As String]) As String

Paraméterek:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Visszatérési érték:

Text string.

Formázási kódok

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: A tizedes helykitöltő meghatározza a tizedesjegyek számát a tizedesjeltől jobbra és balra.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Ha a kitevő negatív, akkor egy mínuszjel jelenik meg közvetlenül az E-, E+, e- vagy e+ kitevő előtt. Ha a kitevő pozitív, akkor csak az E+ vagy e+ kitevő előtt jelenik meg pluszjel.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Hogy a rendszer a pontot ezreselválasztóként vagy tizedesjelként használja, az a területi beállítástól függ. Ha egy számot közvetlenül a Basic-kódba ír be, mindig pontot használjon tizedesjelként. A tizedesjelként megjelenő karakter a rendszerbeállítások számformátumától függ.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Az itt megjelenített karakterektől különböző karakterek megjelenítéséhez fordított perjelet (\) kell eléjük írni, vagy idézőjelek (" ") közé kell őket tenni.

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Karakterek, amelyek előtt fordított perjelnek kell lennie a formátumkódban annak érdekében, hogy az adott karakterekként jelenjenek meg a dátum- és időformázási karakterek (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numerikus formázási karakterek (#, 0, %, E, e, vessző, pont) és a karakterlánc-formázási karakterek (@, &, <, >, !)

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Ha az előre meghatározott formátumokat használja, akkor a formátum nevét idézőjelek közé kell tenni.

Előre meghatározott formátum

Általános szám: A számok úgy jelennek meg, ahogy beírta őket.

Pénznem A szám elé dollárjelet illeszt, valamint a negatív számokat zárójelek közé teszi.

Rögzített: A tizedesjel előtt legalább egy számjegyet megjelenít.

Szabványos: A számokat ezreselválasztóval jeleníti meg.

Százalék: Megszorozza a számot százzal, és egy százalékjelet fűz hozzá.

Tudományos: A számot tudományos formátumban jeleníti meg (például 1,00E+03 az 1000 helyett).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Beállíthatja a számok, dátumok és pénznemek formázását meghatározó területi beállításokat a LibreOffice Basic - Nyelvi beállítások - Nyelvek lehetőségével. A Basic-formátumkódokban a tizedespont (.) mindig a területi beállításokban megadott tizedeselválasztó helyét jelöli, és a program a megfelelő karakterre cseréli.

Ugyanez érvényes a dátum-, idő- és pénznemformátumok területi beállításaira. A Basic-formátumkód a területi beállításoknak megfelelően lesz értelmezve és megjelenítve.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' ha egy számot a Basic-kódba ír be, mindig pontot használjon tizedesjelként
    ' például 6,328.20 értéket jelenít meg angol helyi beállítások esetén, és 6 328,20 értéket jelenít meg magyar helyi beállítások esetén
End Sub

Támogasson minket!