Format függvény

Átalakít egy számot karakterlánccá, majd a megadott formátumúra formázza.

Szintaxis:


Format (Szám [, Formátum As String])

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

Szám: Numerikus kifejezés, amelyet formázott karakterlánccá szeretne alakítani.

Formátum: Karakterlánc, amely megadja a szám formátumkódját. Ha a Formátum nincs megadva, akkor a Format függvény az Str függvényhez hasonlóan működik.

Formázási kódok

Az alábbi lista a számok formázására használt kódokat írja le:

0: Ha a Szám formátumkódjának 0. pozícióján van számjegy, akkor a számjegy megjelenik, ellenkező esetben a nulla kerül megjelenítésre.

Ha a Szám kevesebb számjeggyel rendelkezik, mint a nullák száma a formátumkódban (a decimális számjegy tetszőleges oldalán), akkor vezető vagy záró nullák kerülnek megjelenítésre. Ha a szám több számjeggyel rendelkezik a tizedes elválasztótól balra, mint a nullák száma a formátumkódban, akkor további számjegyek kerülnek megjelenítésre formázás nélkül.

A tizedesjegyek száma a számban a nullák számának megfelelően kerül kerekítésre, amelyek a tízes elválasztó után jelennek meg a Formátum kódban.

#: Ha a Szám tartalmaz számjegyet a # helyettesítő pozícióján, a Formátum kódban, akkor a számjegy megjelenik, ellenkező esetben semmi nem jelenik meg ezen a pozíción.

Ez a szimbólum úgy működik, mint a 0, azzal a kivétellel, hogy a kezdő vagy záró nullák nem jelennek meg, ha több # karakter van a formátumkódban, mint számjegy a számban. Csak a szám érintett számjegyei jelennek meg.

.: A tizedes helykitöltő meghatározza a tizedesjegyek számát a tizedesjeltől jobbra és balra.

Ha a formátumkód csak # helykitöltőket tartalmaz ettől a szimbólumtól balra, akkor az 1-nél nagyobb számok tizedesjellel kezdődnek. Ha a törtszámot mindig kezdő nullákkal kívánja megjeleníteni, akkor használja a 0-t helykitöltőként a tizedesjeltől balra levő első számjegyhez.

%: Megszorozza a számot százzal, és beszúrja a százalékjelet (%), ahol a szám feltűnik a formátumkódban.

E- E+ e- e+ : Ha a formátumkód legalább egy számjegy-helykitöltőt (0 vagy #) tartalmaz az E-, E+, e- vagy e+ szimbólumtól jobbra, akkor a szám tudományos vagy exponenciális formátumban kerül formázásra. Az E vagy e betű beszúrásra kerül a szám és a kitevő közé. A szimbólumtól jobbra levő számjegy-helykitöltők száma meghatározza a kitevő számjegyeinek számát.

Ha a kitevő negatív, akkor egy mínuszjel jelenik meg közvetlenül az E-, E+, e- vagy e+ kitevő előtt. Ha a kitevő pozitív, akkor csak az E+ vagy e+ kitevő előtt jelenik meg pluszjel.

Az ezreselválasztó akkor jelenik meg, ha a formátumkód az elválasztót számjegy-helykitöltőkkel (0 vagy #) együtt tartalmazza.

Hogy a rendszer a pontot ezreselválasztóként vagy tizedesjelként használja, az a területi beállítástól függ. Ha egy számot közvetlenül a Basic-kódba ír be, mindig pontot használjon tizedesjelként. A tizedesjelként megjelenő karakter a rendszerbeállítások számformátumától függ.

- + $ ( ) szóköz: Egy pluszjel (+), mínuszjel (-), dollár ($), szóköz vagy zárójel, amely a formátumkódba közvetlenül lett beírva, az adott karakterként fog megjelenni.

Az itt megjelenített karakterektől különböző karakterek megjelenítéséhez fordított perjelet (\) kell eléjük írni, vagy idézőjelek (" ") közé kell őket tenni.

\ : A fordított perjel megjeleníti az utána következő karaktert a formátumkódban.

A formátumkódban levő speciális jelentéssel bíró karakterek csak akkor jelennek meg az adott karakterekként, ha ezeket fordított perjel előzi meg. A fordított perjel maga nem jelenik meg, hacsak nem dupla fordított perjelet (\\) ír be a formátumkódba.

Karakterek, amelyek előtt fordított perjelnek kell lennie a formátumkódban annak érdekében, hogy az adott karakterekként jelenjenek meg a dátum- és időformázási karakterek (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), numerikus formázási karakterek (#, 0, %, E, e, vessző, pont) és a karakterlánc-formázási karakterek (@, &, <, >, !)

Az alábbi előre meghatározott számformátumokat is használhatja. Az „Általános szám” kivételével az összes előre meghatározott formátumkód a számot decimális számként adja vissza két tizedesjeggyel.

Ha az előre meghatározott formátumokat használja, akkor a formátum nevét idézőjelek közé kell tenni.

Előre meghatározott formátum

Általános szám: A számok úgy jelennek meg, ahogy beírta őket.

Pénznem A szám elé dollárjelet illeszt, valamint a negatív számokat zárójelek közé teszi.

Rögzített: A tizedesjel előtt legalább egy számjegyet megjelenít.

Szabványos: A számokat ezreselválasztóval jeleníti meg.

Százalék: Megszorozza a számot százzal, és egy százalékjelet fűz hozzá.

Tudományos: A számot tudományos formátumban jeleníti meg (például 1,00E+03 az 1000 helyett).

A formátumkód három részre van osztva, amelyeket pontosvesszők választanak el. Az első rész meghatározza a pozitív értékek formátumát, a második rész a negatív értékekét, a harmadik rész pedig a nullához tartozik. Ha csak egy formátumkódot ad meg, akkor az az összes számra érvényes.

Beállíthatja a számok, dátumok és pénznemek formázását meghatározó területi beállításokat a LibreOffice Basic - Nyelvi beállítások - Nyelvek lehetőségével. A Basic-formátumkódokban a tizedespont (.) mindig a területi beállításokban megadott tizedeselválasztó helyét jelöli, és a program a megfelelő karakterre cseréli.

Ugyanez érvényes a dátum-, idő- és pénznemformátumok területi beállításaira. A Basic-formátumkód a területi beállításoknak megfelelően lesz értelmezve és megjelenítve.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' ha egy számot a Basic-kódba ír be, mindig pontot használjon tizedesjelként
    ' például 6,328.20 értéket jelenít meg angol helyi beállítások esetén, és 6 328,20 értéket jelenít meg magyar helyi beállítások esetén
End Sub

Please support us!