Karakterlánc tartalmának szerkesztése

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format függvény

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase függvény

A karakterláncban előforduló nagybetűket kisbetűvé alakítja.

Left függvény

Visszaadja egy karakterlánc meghatározott számú bal oldali karaktereit.

LSet utasítás

Hozzáigazít egy karakterláncot egy string (karakterlánc) változó bal oldalához, vagy átmásol egy felhasználó által definiált típusú változót egy másik, felhasználó által definiált típusú változóba.

LTrim függvény

Az összes kezdő szóközt eltávolítja egy string (karakterlánc) kifejezés elejéről.

Mid függvény, Mid utasítás

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés megadott részét (Mid függvény), vagy lecseréli a string (karakterlánc) kifejezés egy részét egy másik string (karakterláncra) kifejezésre (Mid utasítás).

Replace Function

Replaces some string by another.

Right függvény

Visszaadja egy string (karakterlánc) kifejezés jobb oldali "n" karakterét.

RSet utasítás

Jobbra igazít egy karakterláncot egy string (karakterlánc) változón belül, vagy átmásol egy felhasználó által definiált típusú változót egy másik változóba.

RTrim függvény

Törli a string (karakterlánc) kifejezés végén levő szóközöket.

Trim függvény

Egy karakterlánc elején, valamint végén levő összes szóközt eltávolítja.

UCase függvény

Átalakítja a karakterláncban levő kisbetűs karaktereket nagybetűvé.

Split függvény

Egy string (karakterlánc) kifejezésből visszaad egy részkarakterláncokból álló tömböt.

Join függvény

Egy string (karakterlánc) tömbben levő rész-karakterláncokból visszaad egy karakterláncot.

ConvertToURL függvény

Átalakít egy rendszerfájl-nevet fájl-URL-é.

ConvertFromURL függvény

Átalakít egy fájl-URL-t rendszerfájl-névvé.

Támogasson minket!