TypeName függvény; VarType függvény

Visszaad egy változóról információt tartalmazó karakterláncot (TypeName) vagy numerikus értéket (VarType).

Szintaxis:


TypeName (változó) / VarType (változó)

Visszatérési érték:

String (karakterlánc); Integer (egész szám)

Paraméterek:

Változó: A változó, amelynek a típusát meg kívánja határozni. Az alábbi értékeket használhatja:

keyword

Nevesített konstans

VarType

Változó típusa

Boolean

11

Logikai változó

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date (Dátum) változó

Currency

V_CURRENCY

6

Currency (pénznem) változó

Double

V_DOUBLE

5

Dupla pontosságú lebegőpontos változó

Integer

V_INTEGER

2

Egészszám-változó

Long

V_LONG

3

Hosszú egész változó

Object

9

Objektumváltozó

Single

V_SINGLE

4

Egyszeres pontosságú lebegőpontos változó

String

V_STRING

8

Karakterlánc-változó

Variant

12

Variant változó (a definíció által megadott összes típust tartalmazhatja)

Empty

V_EMPTY

0

A változó nincs inicializálva

Null

V_NULL

1

Nincs érvényes adat


Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"A LibreOffice Basic néhány típusa"
End Sub

Támogasson minket!