Static utasítás

Egy változót vagy tömböt deklarál eljárásszinten egy szubrutinon vagy függvényen belül, így a változó vagy tömb értékei a szubrutinból vagy függvényből kilépés után is megmaradnak. A Dim utasítás elnevezési szokásai is érvényesek.

Figyelmeztetés ikon

A Static utasítás nem használható változótömbök megadásához. A tömböket a rögzített méretűnek kell megadni.


Szintaxis:


Static Változónév[(kezdés To befejezés)] [As Változótípus][, Változónév2[(kezdés To befejezés)] [As Változótípus][,...]]

Példa:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"A válasz"
End Sub
 
' A statikus változó inicializáló függvénye
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' a függvény minimális visszatérési értéke
  If iInit = 0 Then ' inicializálva van-e
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Támogasson minket!