UBound függvény

Visszaadja egy tömb felső határát.

Szintaxis:


UBound (Tömbnév [, Dimenzió])

Visszatérési érték:

Long

Paraméterek:

Tömbnév: A tömb neve, amelynek meg kívánja határozni a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határát.

[Dimenzió]: Integer (egész szám), amely megadja, hogy melyik dimenziót kívánja visszaadni a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határhoz. Ha nincs érték megadva, akkor az első dimenzió határát adja vissza a rendszer.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

9 Az index a definiált határokon kívülre mutat

Példa:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Támogasson minket!