LBound függvény

Visszaadja egy tömb alsó határát.

Szintaxis:


LBound (Tömbnév [, Dimenzió])

Visszatérési érték:

Long

Paraméterek:

Tömbnév: A tömb neve, amelynek a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határát kívánja megkapni.

[Dimenzió]: Integer (egész szám), amely megadja, hogy melyik dimenziót kívánja visszaadni a felső (Ubound) vagy alsó (LBound) határhoz. Ha az érték nincs megadva, akkor az első dimenziót használja a rendszer.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

9 Az index a definiált határokon kívülre mutat

Példa:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Támogasson minket!