IsNull függvény

Leellenőrzi, hogy egy változó a speciális Null értéket tartalmazza-e, amely azt jelöli, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

Szintaxis:


IsNull (Változó)

Visszatérési érték:

Boolean

Paraméterek:

Változó: A tesztelni kívánt változó. A függvény True (igaz) értéket ad vissza, ha a változó Null értéket tartalmaz, és False (hamis) értéket, ha nem a Null értéket tartalmazza.

Null - Ez az érték használatos az érvényes tartalom nélküli variant adataltípusra.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Támogasson minket!