IsError Function

Teszteli, hogy a változó az error (hiba) értéket tartalmaz-e.

Szintaxis:


    IsError (Var)
  

Visszatérési érték:

Bool (logikai)

Paraméterek:

Változó: A tesztelni kívánt változó. Ha a változó hibaértéket tartalmaz, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

Támogasson minket!