IsEmpty függvény

Teszteli, hogy a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza-e. Az Empty (üres) érték jelzi, hogy a változó nincs inicializálva.

Szintaxis:


IsEmpty (Változó)

Visszatérési érték:

Boolean

Paraméterek:

Változó: A tesztelni kívánt változó. Ha a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Támogasson minket!