IsArray függvény

Eldönti, hogy a változó egy tömbben levő adatmező-e.

Szintaxis:


IsArray (Változó)

Visszatérési érték:

Boolean

Paraméterek:

Változó: Tetszőleges változó, amelyet tesztelni kíván, hogy tömbként van-e deklarálva. Ha a változó egy tömb, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Támogasson minket!