CStr függvény

Bármilyen numerikus kifejezést string (karakterlánc) kifejezéssé alakít.

Szintaxis:


CStr (Kifejezés)

Visszatérési érték:

String

Paraméterek:

Kifejezés: Bármilyen érvényes string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezés, amelyet át szeretne alakítani.

Kifejezéstípusok és átalakítási eredmények

Boolean :

Karakterlánc, amely True (igaz) vagy False (hamis) értéket ad kiértékeléskor.

Date :

Karakterlánc, amely a dátumot és az időt tartalmazza.

Null :

Futásidejű hiba.

Empty :

Karakterlánc karakterek nélkül.

Any :

A megfelelő szám karakterláncként.


Egy lebegőpontos szám végén levő nullák a visszaadott karakterláncban nem fognak szerepelni.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Támogasson minket!