CBool függvény

Egy string (karakterlánc) vagy egy numerikus összehasonlítást, illetve egy önálló numerikus kifejezést boolean (logikai) kifejezéssé alakít.

Szintaxis:


CBool (Kifejezés1 {= | <> | < | > | <= | >=} Kifejezés2) vagy CBool (Szám)

Visszatérési érték:

Bool (logikai)

Paraméterek:

Kifejezés1, Kifejezés2: Bármilyen numerikus kifejezések, amelyeket össze akar hasonlítani egymással. Ha a kifejezések megegyeznek, akkor a CBool függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben pedig False (hamis) értéket.

Szám: Az átalakítani kívánt numerikus kifejezés. Ha a kifejezés egyenlő 0-val, akkor False (hamis) értéket ad vissza a függvény, ellenkező esetben True (igaz) értéket.

Az alábbi példa a CBool függvényt használja az Instr függvény által visszaadott érték kiértékeléséhez. A függvény ellenőrzi, hogy az "és" szó megtalálható-e a felhasználó által beírt mondatban.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Írjon be egy rövid mondatot:")
  ' Bizonyosodjon meg arról, hogy az „és” szó a mondatban jelenik meg.
  ' A parancssor helyett
  ' If Instr(Input, "és")<>0 Then...
  ' A CBool függvény a következőképpen lesz alkalmazva:
  If CBool(Instr(sText, "és")) Then
    MsgBox "Az „és” szó benne van a beírt mondatban!"
  EndIf
End Sub

Támogasson minket!