Változók

A következő utasítások és függvények állnak rendelkezésre a változók kezeléséhez. A függvények segítségével deklarálhat vagy definiálhat változókat, átalakíthat változókat egyik típusból a másikba, vagy meghatározhat változótípusokat.

CCur Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy currency (pénznem) kifejezéssé alakít. A tizedes elválasztójel és a pénznemszimbólum tekintetében a területi beállításokat használja.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate függvény

Egy string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést date (dátum) értékké alakít.

CDec függvény

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy decimális kifejezéssé alakít.

CDbl függvény

Bármilyen numerikus kifejezést vagy string (karakterlánc) kifejezést double (dupla pontosságú) típusúvá alakít.

CInt függvény

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést integer (egész szám) értékké alakít.

CLng függvény

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést long integer (hosszú egész) értékké alakít.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng függvény

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést single (egyszeres pontosságú) típusúvá alakít.

CStr függvény

Bármilyen numerikus kifejezést string (karakterlánc) kifejezéssé alakít.

CVar függvény

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy variant kifejezéssé alakít.

CVErr Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy "Error" altípusú variant kifejezéssé alakít.

DefBool utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefBool utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefCur utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefCur utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefDate utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefDate utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefDbl utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefErr utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefErr utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefInt utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefLng utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefObj utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefSng utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefSng utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefStr utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefStr utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefVar utasítás

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim utasítás

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray függvény

Eldönti, hogy a változó egy tömbben levő adatmező-e.

IsDate függvény

Teszteli, hogy a numerikus vagy string (karakterlánc) kifejezés konvertálható-e Date (dátum) változóvá.

IsEmpty függvény

Teszteli, hogy a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza-e. Az Empty (üres) érték jelzi, hogy a változó nincs inicializálva.

IsError Function

Teszteli, hogy a változó az error (hiba) értéket tartalmaz-e.

IsNull függvény

Leellenőrzi, hogy egy változó a speciális Null értéket tartalmazza-e, amely azt jelöli, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

IsNumeric függvény

Teszteli, hogy a kifejezés szám-e. Ha a kifejezés szám, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound függvény

Visszaadja egy tömb alsó határát.

UBound függvény

Visszaadja egy tömb felső határát.

Let utasítás

Értéket rendel egy változóhoz.

Array Function

A Variant típust adatmezőkkel adja vissza.

DimArray függvény

Visszaad egy Variant tömböt.

Erase Statement

Törli a rögzített méretű tömbök tömbelemeit, és felszabadítja a változó méretű tömbök által lefoglalt memóriát.

Option Base Statement

A tömbök alapértelmezett alsó határaként a 0-t vagy az 1-et határozza meg.

Option Explicit Statement

Ezen utasítás használata esetén a programkódban levő minden egyes változót a Dim utasítással explicit meg kell adni.

Public utasítás

Dimenzionál egy modulszinten (azaz nem függvényben vagy szubrutinban) levő változót vagy tömböt, így a változó vagy a tömb minden könyvtárban és modulban elérhető lesz.

Global keyword

Dimenzionál egy globális szinten (azaz nem függvényben vagy szubrutinban) levő változót vagy tömböt, így a változó vagy a tömb az aktuális munkafolyamat minden könyvtárában és moduljában elérhető lesz.

Static utasítás

Egy változót vagy tömböt deklarál eljárásszinten egy szubrutinon vagy függvényen belül, így a változó vagy tömb értékei a szubrutinból vagy függvényből kilépés után is megmaradnak. A Dim utasítás elnevezési szokásai is érvényesek.

TypeName függvény; VarType függvény

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject függvény

Lehetővé teszi, hogy egy objektumot a futásidő alatt az objektum neveként megadott karakterláncként címezzen meg.

FindPropertyObject függvény

Lehetővé teszi az objektum nevének karakterlánc-paraméterként való felhasználását az objektumok futásidőbeli megcímzésére.

Optional (Function utasításban)

Lehetővé teszi egy függvénynek megadandó paraméter opcionálisként való megadását.

IsMissing függvény

Leellenőrzi, hogy egy függvény opcionális paraméterrel volt-e meghívva.

HasUnoInterfaces függvény

Leellenőrzi, hogy egy Basic Uno-objektum támogat-e bizonyos Uno-felületeteket.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct függvény

True (igaz) értéket ad vissza, ha a megadott objektum egy Uno-struktúra.

Támogasson minket!