Exit utasítás

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Szintaxis:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Paraméterek:

Exit Do

Csak a Do...Loop utasításon belül használható a ciklusból történő kilépésre. A programvégrehajtás a Loop utasítást követő utasítással folytatódik. Ha a Do...Loop utasítások be vannak ágyazva, akkor a vezérlés átadódik a következő magasabb szinten lévő ciklusnak.

Exit For

Csak a For...Next cikluson belül használható a ciklusból történő kilépésre. A programvégrehajtás a Next utasítást követő első utasítással folytatódik. Beágyazott utasításokban a vezérlés átadódik a következő magasabb szinten lévő ciklusnak.

Exit Function

Azonnal kilép a Function eljárásból. A programvégrehajtás a Function hívást követő utasítással folytatódik.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Azonnal kilép a szubrutinból. A programvégrehajtás a Sub hívást követő utasítással folytatódik.

Jegyzet ikon

Az Exit utasítás nem egy struktúra végét határozza meg, és nem szabad az End utasítással összekeverni.


Példa:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 To 10 ' Tömb feltöltése tesztadatokkal
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' A LinSearch TextArray:sList()-et keres egy TextEntry számára:
' Visszaadja a bejegyzés indexét, vagy a 0 (Null) értéket
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem megtalálva
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Támogasson minket!