Declare utasítás

Deklarálja és definiálja egy DLL egyik szubrutinját, amelyet végre akar hajtani a LibreOffice Basicben.

Lásd még: FreeLibrary

Szintaxis:


Declare {Sub | Function} Név Lib "Libnév" [Alias "Aliasnév"] [Paraméter] [As Típus]

Paraméterek:

Név: A DLL-ben meghatározott névtől különböző név, amellyel a szubrutint szeretné meghívni a LibreOffice Basicben.

Aliasnév: A szubrutin DLL-ben megadott neve.

Libnév: A DLL fájl- vagy rendszerneve. A függvény első használatakor ez a könyvtár automatikusan betöltésre kerül.

Argumentumlista: Az argumentumokat ábrázoló paraméterek listája, amelyek meghíváskor átadódnak az eljárásnak. A paraméterek típusa és száma a végrehajtott eljárástól függ.

Típus: Megadja a függvényeljárás által visszaadott érték adattípusát. Nem kell megadni ezt a paramétert, ha a típusdeklarációs karakter meg van adva a név után.

Figyelmeztetés ikon

Ha a paramétert a szubrutinnak értékként kívánja átadni hivatkozás helyett, akkor a paramétert a ByVal kulcsszónak kell jeleznie.


Példa:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Támogasson minket!