További utasítások

Az alábbiakban az egyik kategóriába sem tartozó utasítások kerülnek részletezésre.

Call utasítás

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose függvény

Visszaad az argumentumok listájából egy kiválasztott értéket.

Declare utasítás

Deklarálja és definiálja egy DLL egyik szubrutinját, amelyet végre akar hajtani a LibreOffice Basicben.

End utasítás

Befejez egy eljárást vagy egy blokkot.

Exit utasítás

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary függvény

Felszabadítja a Declare utasítás által betöltött DLL-eket. A felszabadított DLL automatikusan ismét betöltésre kerül az egyik függvénye meghívásakor. Lásd még: Declare

Function utasítás

Definiál egy szubrutint, amelyet kifejezésként lehet használni egy visszatérési típus meghatározásához.

Rem Statement

Megadja, hogy a program egy sora megjegyzés-e, vagy nem.

Stop utasítás

Leállítja a Basic-program futtatását.

Sub Statement

Definiál egy szubrutint.

Switch függvény

Kiértékeli az egy kifejezésből és az azt követő értékből álló argumentumok listáját. A Switch függvény visszaadja a függvény által kapott kifejezéshez rendelt értéket.

With utasítás

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Támogasson minket!