On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Egy numerikus kifejezéstől függően elágazik a néhány, programkódban levő, előre meghatározott sor egyikére.

Szintaxis:

On GoSub/GoTo syntax


On expression GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On expression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Paraméterek:

kifejezés: 0 és 255 közötti numerikus kifejezés, amely meghatározza, hogy a program mely sorára kell elágazni. Ha a kifejezés 0, akkor az utasítás nem hajtódik végre. Ha a kifejezés nagyobb mint 0, akkor a program arra a címkére ugrik, amely a kifejezésnek megfelelő pozíciószámmal rendelkezik (1 = első címke; 2 = második címke)

label: Target line according to GoTo or GoSub structure.

Jegyzet ikon

A GoTo- vagy GoSub-jelölések érvényesek.


Példa:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " a Sub1-ből" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " a Sub2-ből" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Címke1": GoTo Vége
Line2:
  sVar =sVar & " Címke2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Támogasson minket!