GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Szintaxis:


GoSub label[:]

Paraméterek:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' utasítások
   GoSub label
   ' utasítások
   Exit Sub/Function
 label:
   ' utasítások
   Return
 End Sub/Function
Figyelmeztetés ikon

Ha a program futása olyan Return utasításhoz ér, amelyet nem előzött meg GoSub utasítás, akkor a LibreOffice Basic hibaüzenetet ad vissza. Az Exit Sub vagy Exit Function segítségével biztosítsuk, hogy a program elhagyja a szubrutint vagy függvényt a következő Return utasítás elérése előtt.


Az alábbi példa bemutatja a GoSub és Return használatát. A programszakasz kétszeri végrehajtásával a program kiszámítja a felhasználó által beírt két szám négyzetgyökét.

Példa:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Írja be az első számot: ","Számbevitel"))
  iInputb = Int(InputBox("Írja be a második számot: ","Számbevitel"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print iInputa;" négyzetgyöke ";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print iInputb;" négyzetgyöke ";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Támogasson minket!