While...Wend utasítás

Ha a program While utasítást talál, akkor megvizsgálja a feltételt. Ha a feltétel hamis, akkor a program közvetlenül a Wend utasítás után folytatja. Ha a feltétel igaz, akkor a ciklus addig hajtódik végre, amíg a program meg nem találja a Wend utasítást, majd visszaugrik a While utasításra. Ha a feltétel továbbra is igaz, akkor a ciklus újra végrehajtásra kerül.

A Do...Loop utasítással ellentétben, a While...Wend ciklust nem fejezheti be az Exit utasítással. While...Wend ciklusból ne lépjen ki a GoTo utasítással, mert ez futásidejű hibát okozhat.

Egy Do...Loop ciklus sokkal rugalmasabb, mint egy While...Wend ciklus.

Szintaxis:


While Feltétel [Utasítás] Wend

Példa:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="Ez egy rövid szöveg"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Kódolt szöveg"
 End Sub

Please support us!