IIf Function

Visszaadja két lehetséges függvényeredmény egyikét, az értékelt kifejezés logikai értékétől függően.

Szintaxis:


IIf (Kifejezés, IgazKifejezés, HamisKifejezés)

Paraméterek:

Kifejezés: A kiértékelni kívánt kifejezés. Ha a kifejezés értéke Igaz, akkor a függvény az IgazKifejezés eredményét adja vissza, ellenkező esetben a HamisKifejezés eredményét.

IgazKifejezés, HamisKifejezés: Bármilyen kifejezések, amelyek egyikét a függvény eredményeként kapja vissza, a logikai kiértékeléstől függően.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Támogasson minket!