Select...Case utasítás

Meghatároz egy vagy több utasításblokkot egy bizonyos kifejezés értéke alapján.

Szintaxis:

Select Case syntax


Select Case feltétel Case kifejezés Utasításblokk [Case kifejezés2 Utasításblokk][Case Else] Utasításblokk End Select

Paraméterek:

condition: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

expression: Any expression that is compatible with the condition type expression. The statement block that follows the Case clause is executed if condition matches expression.

Példa:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1 és 5 közötti szám"
    Case 6, 7, 8
      Print "6 és 8 közötti szám"
    Case 8 To 10
      Print "Nagyobb mint 8"
    Case Else
      Print "1-10 tartományon kívül esik"
  End Select
End Sub

Please support us!