Select...Case Statement

Meghatároz egy vagy több utasításblokkot egy bizonyos kifejezés értéke alapján.

Szintaxis:

Select Case syntax


 Select Case expression
   Case values
    Utasításblokk
 [ Case values2
    Utasításblokk]
 [ Case Else
    Utasításblokk]
 End Select

Paraméterek:

expression: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

values: Any value list that is compatible with the expression. The statement block that follows the Case clause is executed if expression matches values.

Példa:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "1 és 5 közötti szám"
    Case 6, 7, 8
      Print "6 és 8 közötti szám"
    Case 8 To 10
      Print "Nagyobb mint 8"
    Case Else
      Print "1-10 tartományon kívül esik"
  End Select
End Sub

If statement

Iif or Switch functions

Támogasson minket!