If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Szintaxis:

If...EndIf statement

ElseIf fragment

Else fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

tip

If statements can be shortened to one line when using single statement blocks. If condition Then statement [Else statement]

Paraméterek:

The If...Then statement executes program blocks depending on given conditions. When LibreOffice Basic encounters an If statement, the condition is tested. If the condition is True, all subsequent statements up to the next Else or ElseIf statement are executed. If the condition is False, and an ElseIf statement follows, LibreOffice Basic tests the next expression and executes the following statements if the condition is True. If False, the program continues either with the next ElseIf or Else statement. Statements following Else are executed only if none of the previously tested conditions were True. After all conditions are evaluated, and the corresponding statements executed, the program continues with the statement following EndIf.

Több If...Then utasítást is egymásba ágyazhat.

Az Else és ElseIf utasítás elhagyható.

Figyelmeztetés ikon

A GoTo és GoSub utasítás segítségével kiugorhat egy If...Then blokkból, de nem ugorhat másik If...Then struktúrára.


Példa:

A következő példa lehetővé teszi egy termék lejárati idejének megadását, és meghatározza, hogy ez a bizonyos határidő lejárt-e már.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Adja meg az érvényesség végét (HH.NN.ÉÉÉÉ)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Az érvényesség lejárt"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Az érvényesség még nem járt le"
  Else
    MsgBox "Ma van az érvényessé vége"
  End If
End Sub

Select Case statement

Iif or Switch functions

Támogasson minket!