If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Szintaxis:

If...EndIf statement

ElseIf fragment

Else fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

tip

If statements can be shortened to one line when using single statement blocks. If condition Then statement [Else statement]

Paraméterek:

Az If...Then utasítás az adott feltételtől függően hajtja végre a programblokkokat. Ha a LibreOffice Basic egy If utasítást talál, akkor megvizsgálja a feltételt. Ha a feltétel True, akkor végrehajtja a következő Else vagy ElseIf utasítás előtt levő utasításokat. Ha a feltétel False, és egy ElseIf utasítás következik, akkor a LibreOffice Basic megvizsgálja a következő feltételt, és ha True, akkor végrehajtja a következő utasításokat. Ha False, akkor a program a következő ElseIf vagy Else utasítással folytatódik. Az Else után levő utasítások csak akkor kerülnek végrehajtásra, ha a korábban vizsgált egyik feltétel sem volt True. Az összes feltétel kiértékelése és a megfelelő utasítások végrehajtása után a program az EndIf után utasítással folytatódik.

Több If...Then utasítást is egymásba ágyazhat.

Az Else és ElseIf utasítás elhagyható.

Figyelmeztetés ikon

A GoTo és GoSub utasítás segítségével kiugorhat egy If...Then blokkból, de nem ugorhat másik If...Then struktúrára.


Példa:

A következő példa lehetővé teszi egy termék lejárati idejének megadását, és meghatározza, hogy ez a bizonyos határidő lejárt-e már.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Adja meg az érvényesség végét (HH.NN.ÉÉÉÉ)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Az érvényesség lejárt"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Az érvényesség még nem járt le"
  Else
    MsgBox "Ma van az érvényessé vége"
  End If
End Sub

Select Case statement

Iif or Switch functions

Támogasson minket!