Randomize utasítás

Inicializálja az Rnd függvény által használt véletlenszám-generátort.

Szintaxis:


Randomize [Szám]

Paraméterek:

Szám: tetszőleges egész érték. A véletlenszám-generátor előkészítésére használatos kezdőérték. Egyenlő kezdőértékek egyenlő véletlenszám-sorozatokat eredményeznek az Rnd függvény használatakor. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a Randomize utasítás figyelmen kívül marad.

Jegyzet ikon

Hacsak nem számok előre jelezhető sorozatára van szükség, akkor nem kell használni a Randomize utasítást, mivel a véletlenszám-generátor automatikusan elő lesz készítve az első használatkor - a rendszer által biztosított véletlenszám-generátor használatával, amely egyenletesen elosztott, nem determinisztikus véletlen számokat állít elő. Ha a rendszeren nem áll rendelkezésre ilyen generátor, akkor a rendszeridő kerül felhasználásra kezdőértékként.


A Randomize utasítás csak a BASIC Rnd függvényét befolyásolja, más véletlenszám-generátorokat (például a Calc RAND() függvényét stb.) nem.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' 0-tól 9-ig
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spektrális eloszlás"
End Sub

Támogasson minket!