Log Function (BASIC)

Visszaadja egy szám természetes alapú logaritmusát.

Szintaxis:


Log (Szám)

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

Szám: Bármilyen numerikus kifejezés, amelynek a természetes alapú logaritmusát szeretné kiszámolni.

A természetes alapú logaritmus alapja az e. Az e egy állandó, amelynek értéke körülbelül 2.718282.

Bármilyen szám (x) bármilyen alapú (n) logaritmusát ki lehet számolni az x szám természetes alapú logaritmusának n szám természetes alapú logaritmusával való osztásával:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Szorzás logaritmussal"
End Sub

Támogasson minket!