Tan Function

Meghatározza a szög tangensét. A szög radiánban van megadva.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Szintaxis:


Tan (Number As Double) As Double

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

Szám: Bármilyen numerikus kifejezés, amelynek a tangensét (radiánban) szeretné kiszámolni.

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

fok=(radián*180)/Pi

radián=(fok*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


' Ebben a példában a következőket adhatja meg egy derékszögű háromszög esetén:
' szöggel szembeni oldal hosszát, valamit a szög értékét (fokokban) a szög melletti befogó hosszának kiszámítására:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 egy előre meghatározott állandó
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Adja meg a szöggel szemközt lévő befogó hosszát: ","Szemközti")
    dAngle = InputBox("Adja meg az alfa szöget (fokban): ","Alfa")
    Print "a szög melletti befogó hossza"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Támogasson minket!