Sin Function

Visszaadja az alfa szinuszát. A szög radiánban van megadva. Az eredmény -1 és 1 közötti érték.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Szintaxis:


Sin (Number As Double) As Double

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

Szám: Numerikus kifejezés, amely azon szög értékét tartalmazza radiánban, amelynek ki akarja számolni a szinuszát.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


' Ebben a példában a következőket adhatja meg egy derékszögű háromszög esetén:
' A szöggel szembeni oldal hosszát, valamit a szög értékét (fokokban) az átfogó hosszának kiszámítására:
Sub ExampleSine
' pi = 3.1415926 egy előre meghatározott állandó
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Adja meg a szöggel szemközti befogó hosszát: ","Szemközti oldal")
    dAngle = InputBox("Adja meg az alfa szöget (fokban): ","Alfa")
    Print "Az átfogó hossza"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Támogasson minket!