Cos Function

Kiszámítja a szög koszinuszát. A szög radiánban van megadva. Az eredmény -1 és 1 közötti érték.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Szintaxis:


Cos (Number As Double) As Double

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

Szám: Numerikus kifejezés, amely azon szög értékét tartalmazza radiánban, amelynek ki akarja számolni a koszinuszát.

Fokok radiánná alakításához szorozza meg a fokokat pi/180-nal. Radiánok szögekké alakításához szorozza meg a radiánokat 180/pi-vel.

fok=(radián*180)/pi

radián=(fok*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


' Az alábbi példa lehetővé teszi egy derékszögű háromszög
' szekánsának és szögének (fokokban) megadását, és ezek alapján kiszámolja a háromszög átfogójának hosszát:
Sub ExampleCosinus
' kerekített Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$("Adja meg a szög melletti befogó hosszát: ","Melletti")
    dAngle = InputBox("Adja meg az alfa szöget (fokban): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Támogasson minket!