Atn Function

Trigonometriai függvény, amely visszaadja egy numerikus kifejezés árkusztangensét. A visszatérési érték a -Pi/2 - +Pi/2 tartományba esik.

The arctangent is the inverse of the tangent function. The Atn Function returns the angle "Alpha", expressed in radians, using the tangent of this angle. The function can also return the angle "Alpha" by comparing the ratio of the length of the side that is opposite of the angle to the length of the side that is adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Atn(side opposite the angle/side adjacent to angle)= Alpha

Szintaxis:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Visszatérési érték:

Double

Paraméterek:

Number: Any numerical expression that represents the ratio of two sides of a right triangle. The Atn function returns the corresponding angle in radians (arctangent).

A radiánértékek szögértékre való alakításához szorozza meg a radiánértéket 180/pi-vel.

fok=(radián*180)/pi

radián=(fok*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


    ' A következő példa derékszögű háromszög esetén kiszámolja a
    ' az alfa szöget az alfa szög tangenséből:
    Sub ExampleAtn
    ' kerekített Pi = 3.14159 egy előre meghatározott konstans
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Adja meg a szög mellett lévő befogó hosszát: ","Melletti")
      d2 = InputBox("Adja meg a szöggel szemközt lévő befogó hosszát: ","Szemközti")
      Print "Az alfa szög"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " fok"
    End Sub
  

Támogasson minket!