Matematikai operátorok

A LibreOffice Basic a következő matematikai operátorokat támogatja.

Ez a fejezet rövid áttekintést ad a programon belüli számításokban használt aritmetikai operátorokról.

„-” operátor

Kivon egymásból két értéket.

„*” operátor

Összeszoroz két értéket.

„+” operátor

Összead vagy kombinál két kifejezést.

„/” operátor

Eloszt egymással két értéket.

„^” operátor

Hatványoz egy számot.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Támogasson minket!